av Afrikagrupperna

Oljebolag vill plantera träd i Afrika – organisationer säger nej

Världen

De stora oljebolagen Shell och ENI har nyligen annonserat att de ska plantera träd som kompensation för sina koldioxidutsläpp. Detta är ingen lösning skriver flera lokala organisationer och miljöorganisationer i ett brev till ENI och Shell. Afrikagrupperna stöttar detta upprop mot oljebolagen.

Totalt ska ENI plantera 8,1 miljoner hektar trädplantage i Moçambique, Sydafrika, Ghana och Zimbabwe. ENI:s ambition är att nå noll i nettoutsläpp – det vill säga att de kompenserar för allt de släpper ut genom sin produktion.

Brevet som signerats av flera organisationer och som över 100 övriga organisationer står bakom är tydliga med att detta inte är en lösning. Smutsig energi kan inte kompenseras bort, även fast ENI och Shell framställer detta som vägen framåt. När forskarvärlden är enig om att utsläppen måste minska fortsätter dessa bolag att exploatera nya områden för att utvinna fossila bränslen.

Kraven mot ENI och Shell är tydliga. De måste sluta använda fossila bränslen. Och fler landgrabs får inte ske vare sig i Afrika eller någon annanstans.

För att ta klimatkrisen på allvar behöver vi helt sluta släppta ut koldioxid. Dessa bolag vill däremot alltså ha noll nettoutsläpp, där trädplantager ska kompensera för de utsläpp som fortfarande görs. Men faktum är att trädplantager inte kan kompensera för detta. De minskar i stället den biologiska mångfalden, leder till utarmade jordar och absorberar bara en del av den koldioxid som naturliga skogar tar upp.

De trädplanteringar som italienska ENI pratar om skulle ta upp en yta lika stor som hela norra Italien. Var finns denna mark, frågar sig brevskrivarna. Vilka människor kommer att bli av med sin mark för att detta ska ske? Och de vänder på resonemanget: vad skulle ENI säga om människor från Afrika kom och ville använda hela norra Italien för att plantera träd? ENI och Shell har helt enkelt inte rätten att tvinga på lokalbefolkningar dessa trädplantager.

Kraven mot ENI och Shell är tydliga. De måste sluta använda fossila bränslen. Och fler landgrabs får inte ske vare sig i Afrika eller någon annanstans.

Läs hela brevet här

Taggar

Klimat & miljö
Annons