Nyhet av ActionAid

Vikten av kvinnligt ledarskap i katastrofarbeten

Joyce, ordförande för kvinnoforumet ’Women I Tok Tok Tugeta’. Foto: ActionAid.

Östaten Vanuatu, belägen i sydvästra Stilla havet, är ett av världens mest katastroftäta områden. 2015 drabbades landet av cyklonen Pam, som skapade massiv förödelse på flera av öarna i närheten. I vissa av byarna på ön Tanna exkluderades kvinnor helt från att delta i katastrofarbetet som efterföljde stormen.

En av de kvinnor som drabbades hårt av stormen var Joyce, ensamstående mamma till nio barn. ”När cyklonen nådde oss vid kl. 03.00 på morgonen tog jag barnen och sprang över till grannens hus för att försöka söka skydd. Jag lämnade allt annat kvar i huset och såg hur taket slets loss och blåste iväg.”

Sedan Joyce blev ledare för forumet har hon lett planerandet av kampanjer som belyser vikten av att kunna förbereda sig för olika typer av katastrofer.

Direkt efter att cyklonen passerat gick hon med i kvinnoforumet ’Women I Tok Tok Tugeta’ som arbetar med att mobilisera kvinnor och uppmuntra kvinnligt ledarskap, i syfte att förbättra beredskapen och skapa större motståndskraft inför framtida katastrofer. På så sätt kan kvinnorna identifiera vad för säkerhetsåtgärder som behövs i efterdyningarna av en katastrof och arbeta fram handlingsplaner för att kunna adressera de problem som uppstår. Hon menar att kvinnligt ledarskap behövs för att kunna tillgodose kvinnors behov och förstå kvinnors problem. ”Forumet har varit en ögonöppnare för mig, eftersom jag kände mig helt ensam tidigare. Nu står vi tillsammans och det är när vi går ihop som vi kan åstadkomma förändring.”

2017 valdes hon till forumets ordförande och Joyces självförtroende som ledare växer hela tiden, tillsammans med hennes tro på vad kvinnligt ledarskap kan åstadkomma. ActionAid Vanuatu har sedan cyklonen arbetat med att stötta kvinnor i tre olika områden i Vanuatu, med fokus på att skapa motståndskraftiga försörjningsalternativ och katastrofriskreducering.

Nu ser hon kvinnligt ledarskap som ett sätt att utmana rådande patriarkala strukturer och attityder som är ett hinder för både kvinnors rättigheter och kvinnligt ledarskap.

Sedan Joyce blev ledare för forumet har hon lett planerandet av kampanjer som belyser vikten av att kunna förbereda sig för olika typer av katastrofer, samt stöttat kvinnor i att genomföra de katastrofberedskapsplaner som de själva utvecklat. Nu ser hon kvinnligt ledarskap som ett sätt att utmana rådande patriarkala strukturer och attityder som är ett hinder för både kvinnors rättigheter och kvinnligt ledarskap.

”Jag tror att forumet kan leda till stora förändringar och hoppas att det uppmuntrar fler kvinnliga ledare att ta plats och därmed bli förebilder för nästa generation,” säger Joyce avslutningsvis.

Taggar

Katastrofer Jämställdhet