av Svenska kyrkan

Största festivalturnén någonsin för Ageravolontärerna

Under 2017 genomförde Svenska kyrkans Unga och Svenska kyrkans internationella arbete sin traditionella festivalturné. Detta år blev det den största någonsin med deltagande på totalt elva arenor.

Nyhet

”Det är fantastiskt kul att få vara ute och berätta om hur viktig demokratin är”, säger Emil Olsenmyr som är projektledare för festivalturnén.

Festivalturnén gick under parollen ”Fri att förändra” och Ageravolontärerna pratade främst om vikten av demokratiskt utrymme på de olika arenorna.

”Utan demokratiskt utrymme går det inte att bedriva förändring och därför väljer vi att fokusera på den rättigheten under festivalturnén”, säger Emil Olsenmyr.

Bland annat har turnén passerat Almedalen, Peace & Love, Storsjöyran och Bokmässan. På Bokmässan blev ämnet extra relevant i och med att Nordiska Motståndsrörelsen demonstrerade i samband med mässan.

”Det som var spännande var att kunna använda och koppla konceptet Fri att förändra till den situationen utanför när vi pratade om shrinking space. Vi pratade om besökares möjlighet att demonstrera och yttra sig och kopplade an till den rädslan och den oron som folk kände på plats. Det är också spännande att i Göteborg händer det bara en gång, vi har vetat om att det ska hända, polisen är här och vi har förberett oss länge, men det är ändå olustigt. Våra samarbetspartner i världen lever dock med det här varje dag och det gav en häftig koppling i samtalen”, kommenterar Nathalie Töpperwien Blom som var en av Ageravolontärerna på plats under Bokmässan.

Ageravolontärerna är unga vuxna från 18 år och uppåt som agerar lokalt för global rättvisa. Genom aktion, information, livsstilsarbete och insamling jobbar vi för en mer rättvis värld. Utöver att medverka på festivalturnén agerar de lokalt för att skapa förändring.

Skulle du vilja vara med på festivalturnén 2018 och själv göra skillnad som Ageravolontär har du möjlighet att gå en kostnadsfri grundutbildning.

Nästa utbildningstillfälle är den 18-20 maj i Uppsala. Ingen tidigare erfarenhet krävs och du binder dig heller inte till något genom att medverka på helgen.

Anmäl dig till helgen här! (sista anmälningsdag är 11 maj)

Har du andra frågor? Kontakta oss på agera@svenskakyrkan.se

Läs mer om Agera här! Agera är ett samarbetsprojekt mellan Svenska Kyrkans Unga och Svenska kyrkans internationella arbete.

Annons