4 tips på hur man volontärarbetar mer etiskt

Att göra volontärarbete i utvecklingsländer är en unik möjlighet till nya erfarenheter. Samtidigt finns det en risk att man förstärker stereotyper när man delar med sig av sin resa i sociala medier. Ta reda på hur man volontärarbetar mer etiskt och utmana fördomar!

Nyhet

Volontärarbete och sociala medier

Att åka som volontär till ett utvecklingsland kan vara en unik resa. Man får med sig nya erfarenheter och nytt perspektiv på världen. Trots sina fördelar kan volontärarbetet vara problematiskt på vissa sätt.

Idag har vi möjligheten att kommunicera på ett annat sätt än i tidigare. Vi använder sociala medier för att visa och dela vad vi gör. Som volontär i ett utvecklingsland är det naturligt att vilja berätta om sin resa. Även om tanken är god är det lätt hänt att man framställer sig själv som en "white saviour", det vill säga att man visar volontärarbetet utifrån sitt eget perspektiv utan att ta hänsyn till landets komplexitet och mångfald. 

Fördomar och stereotyper

Ofta har man en förutfattad och ensidig bild av hur utvecklingsländer är. Man generaliserar och utgår ifrån att alla människor är likadana. I sociala medier möts man ofta av bilder som visar fattigdom och misär eller glada barn. Detta förstärker två ensidiga bilder av utvecklingsländer; att allt är elände och att människor ”håller modet uppe trots misären”.

Som volontär är det viktigt att fundera över sin avsikt med arbetet. Vill man bidra till förändring eller har man ett egensyfte? För många är det viktigt att ha ett snyggt flöde i sociala medier. Då ökar risken att volontärarbetet för somliga blir ett sätt att få likes och bekräftelse, vilket ökar sannolikheten för att stereotyper förstärks.

På instagramkontot Barbiesaviour ironiserar man rollen som volontär i utvecklingsländer. Foto: Barbiesaviour

Organisationen SAIH tipsar tillsammans med instagramkontot Barbie Saviour om hur man kan tänka för att undvika detta. Tipsen kan ses som ett sätt att tänka normkritiskt och utmana komplexa stereotyper.

4 tips på hur man volontärarbetar mer etiskt

1. Undvik att använda ord och formuleringar som förstärker stereotyper. Lyft fram att din berättelse är baserad på dina egna upplevelser och inte representerar ett helt land.

2. Tänk på att människor inte är turistattraktioner. Be om tillåtelse när du vill ta bilder av andra och ta reda på namn och fakta om dem. På så sätt kan du undvika att sprida bilder utan kontext och sammanhang. Respektera människors inegritet och undvik att att fota känsliga och privata miljöer som sjukhus och barnhem. Om du delar en bild som är stereotyp, var tydlig med att bilden inte representerar ett helt land.

3. Fundera över hur du kan porträttera ditt volontärarbete utan att framställa dig som en white saviour. Undvik att fotografera dig själv i stereotypa miljöer, till exempel som att ta en selfie omgiven av barn. Tänk dig om det var motsatta roller och en volontärarbetare från det utvecklingsland du är i kom till Sverige. Hur skulle du vilja att hen framställde dig?

4. Utmana människors fördomar genom att bryta mönster. Dela nyanserade bilder, visa komplexiteten som finns och undvik stereotyper. Framställ människor på ett sätt som skapar igenkänning och solidaritet. Fråga de människor du möter hur de själva vill berätta om sina liv och hemländer.

Annons