av Kvinna till Kvinna

Ny utbildning för framtidens ledare

Plugga

Vi intervjuar Fatemeh Khavari på Kvinna till Kvinna inför att ansökan till deras nya ledarskapsutbildning öppnar den 13 september.

Hej Fatemeh! Vad krävs egentligen för att världen ska bli jämställd?

För att världen ska bli jämställd krävs att diskriminerande lagar som missgynnar kvinnor avskaffas. Det krävs att länder och samhällen bestämmer sig för att motarbeta förtryckande strukturer. Först när kvinnor och flickor själva får bestämma över sina egna liv och kroppar, när de kan utbilda sig, jobba och ta del i samhället, politiken och beslutsfattandet på samma villkor som männen, då är världen mer jämställd. 

Fatemeh Khavari är projektledare för Kvinna till Kvinnas ledarskapsutbildning.

Varför startar Kvinna till Kvinna en ledarskapsutbildning i Sverige?

Vi satsar på ett projekt i Sverige eftersom vi ser ett akut behov av effektiva insatser i områden där det finns problem med segregation, otrygghet och kriminalitet. Vi vill bidra till att vända utvecklingen och lyfta fram de positiva krafterna. Med vår 30-åriga erfarenhet av att stärka kvinnor i krigs- och konfliktdrabbade områden vet vi att kvinnor som bor och verkar i dessa områden besitter en unik potential att vända den negativa trenden. Genom vår ledarskapsutbildning vill vi öka antalet kvinnliga ledare med förankring i dessa områden inom privat, kommunal och ideell sektor. Vi vet att de kan bidra med nya perspektiv, kunskap om den lokala kontexten och lösningar på befintliga utmaningar. På sikt tror vi utbildningen kan bidra till att vi får fler kvinnor på ledarskapspositioner.

Vårt mål är att utbildningen ska skapa framtidens ledare och synliggöra dem för arbetsgivare inom alla sektorer.

Hur kommer det sig att ni riktar in er på målgruppen kvinnor 20–30 år med migrationsbakgrund?

Vi satsar på åldersgruppen 20 till 30 år eftersom många är på väg ut i arbetslivet då. Förhoppningsvis kan deltagarna få inspiration och nya kunskaper genom utbildningen samt bredda sitt nätverk, bland annat genom mentorerna. Vad gäller migrationsbakgrunden så är det en målgrupp som det satsas för lite på. Kvinnor med migrationsbakgrund har svårt att ta sig fram eftersom många saknar nätverk, något som denna utbildning kan stötta dem med. Vårt mål är att utbildningen ska skapa framtidens ledare och synliggöra dem för arbetsgivare inom alla sektorer.

Hur går ansökan till?

Den som vill ansöka behöver svara på några frågor samt skriva ett personligt brev till oss där man bland annat berättar om varför man vill gå utbildningen. I utbildningen ingår även ett moment av projektledning och den som söker behöver ha tankar kring ett projekt som hon vill driva i det områden hon bor eller verkar i. Ansökan är öppen 13 september till 31 oktober. Vi hoppas att många söker!

Skicka in din ansökan redan idag!

Taggar

Flykt & migration Jämställdhet Mänskliga rättigheter
Annons