Världen av

Nepal: Empowerment av kvinnor i kampen mot barnäktenskap

Bilden togs i Kapilvastu distrikt under mitt fält besök. På bilden är kvinnorna som är engagerade i kvinnogruppen och kämpar mot barnäktenskap i sin by. Foto: Oksana Riazantseva / IM

Trots att det är 20-årsgräns för att gifta sig i Nepal så blir många barn - framförallt flickor - bortgifta väldigt tidigt. Det leder till att flickorna tvingas sluta skolan, blir utsatta för våld och isolerade från sina familjer. Flickorna blir med barn, vilket leder till diverse komplikationer och allvarliga hälsoproblem.

Man kan undra varför föräldrarna väljer en sådan framtid för sina döttrar? Den främsta orsaken är fattigdom och att flickorna ses som en ekonomisk börda för familjerna. Många föräldrar tror att äktenskap ger skydd från våld och sexuella övergrepp. Brist på utbildning hos föräldrarna leder i sin tur till en negativ spiral där främst flickors utbildning ses som onödig.

Med finansiellt stöd från IM, arbetar IMs partnerorganisation – Siddhartha Social Development Center (SSDC) med olika projekt för att stoppa barnäktenskap i Kapilvastu-distriktet i västra Nepal. SSDC driver barnklubbar och kvinnogrupper och sprider på så sätt kunskap om kvinnors rättigheter, skapar opinion mot barnäktenskap och promotar vikten av utbildning för flickor.

Under mitt fältbesök till en liten by i Kapilvastu-distriktet träffade jag fyra inspirerande kvinnor som är engagerade i en sådan kvinnogrupp och som kämpar mot bland annat barnäktenskap. Kvinnorna berättar att de själva giftes bort när de var väldigt unga, mellan 10 och 15 år. De berättade också att de har upplevt svåra konsekvenser av detta under resten av sina liv.

- Jag blev gravid när jag var 15, bara ett år efter mitt giftermål och jag fick lida mycket under min graviditet och förlossning. Efter tidig förlossning drabbades jag av hälsoproblemen som jag har känt av under hela mitt liv sedan dess, säger Radhika Tharu, en av de engagerade kvinnorna från gruppen.

Tack vare deltagande i aktiviteter och utbildningar genom kvinnogruppen har deltagarna stärkt sitt självförtroende och kunskaper om kvinnors rättigheter. De har också fått verktyg och möjlighet att sprida dessa kunskaper vidare.

“Vi ska inte låta vara grannar tvinga sina döttrar till ett tidigt äktenskap. Det är inte bara olagligt utan också skadligt för tjejers liv i alla aspekter!”

Kvinnogruppen berättar att de nyligen lyckades förhindra ett äktenskap av en ung flicka i deras by, som var väldigt nära att bli bortgift av sin far. Det var ett intensivt och långt arbete som involverade många hembesök hos föräldrarna för att övertala dem att inte gå vidare med giftermålet. Även lokala aktivister och tjänstemän från kommunen blev inblandade i processen att avstyra äktenskapet.

Idag fortsätter kvinnorna den hårda kampen mot kulturella mönster i Nepal för att skapa en ljusare framtid för sina döttrar och kvinnor i sin by. De vill se sina döttrar bli utbildade, självförsörjande och starka kvinnor.

Oksana Riazantseva
Utlandspraktikant med IM i Kathmandu, Nepal

Taggar

Jämställdhet Mänskliga rättigheter
Annons