volontär

Nema problema söker mentorer

Stockholm

Nema Problema är en ideell organisation med målet att göra Sverige bäst på integration. Vi driver mentorprogram som matchar utrikes födda med etablerade mentorer med liknande yrkes- och utbildningsbakgrund. Vårt mentorprogram är utformat för att stötta utrikes födda att ta viktiga steg mot den svenska arbetsmarknaden.

Just nu söker vi fler engagerade mentorer i Stockholms län. Programmet sträcker sig över åtta månader och du förväntas avsätta ungefär två till fyra timmar per månad åt din adept. Bli en del av vår gemenskap och gör en verklig skillnad för integrationen i Sverige!

Läs mer och ansök
Annons