nyhet av

"När man har en stark ekonomi och industri så har man också ett ansvar att jobba hållbart"

Sara Fadhel, ambassadör för Agenda 2030 genom Svenska FN-förbundet.

Sara Fadhel är en av Svenska FN-förbundets unga ambassadörer för Agenda 2030. Globalportalen frågade henne om vad uppdraget innebär och hur hon ser på uppfyllandet av de Globala målen.

Utöver sitt uppdrag som Svenska FN-Förbundets ambassadör pluggar Sara till civilekonom på Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Hon har alltid haft ett stort samhällsintresse och känt ett ansvar för att "göra någonting" - att påverka. Det var när hon gick i gymnasiet år 2015, och den stora flyktingströmmen uppmärksammades i medierna, som idén om att engagera sig för världen tog fart på riktigt.

 - Jag blev mer medveten om vad som hände. När jag sökte på hur man kunde engagera sig kom jag fram till Svenska FN-förbundet, och det var så det började, säger Sara. Hon har nu varit ambassadör för Agenda 2030 i nästan ett och ett halvt år, och hunnit reflektera mycket kring hållbar utveckling. 

Såhar svarar Sara på Globalportalens frågor om ambassadörsuppdraget och Agenda 2030:

Vad innebär det att vara ambassadör för Agenda 2030?

Att vara ambassadör innebär att man har uppdraget att sprida vidare budskapet om de Globala målen. Det kan man göra på vilket sätt man vill och till vilken målgrupp man vill. Det enda som begränsar en, hur klyschigt det än låter, är faktiskt ens fantasi. Har man kommit på en idé och fått godkännande av Svenska FN-förbundet så är det bara att börja. Det kan vara föreläsningar, aktiviteter, allt möjligt. Som ambassadör får man både finansiellt stöd och stöd i form av råd, kunskap och hjälp med planering.

Vad är det bästa med uppdraget?

För mig har det roligaste varit att få lära mig så mycket av så duktiga människor. Vi har fått besök av folk från UD och Sida, som jobbar med de här frågorna på riktigt och som verkligen kan ge en inblick.

Det har också varit kul att få träffa andra ambassadörer, och att träffa människorna man föreläser för. Även om man pratar om "en och samma sak" hela tiden så är det ändå inte en och samma sak, för Agenda 2030 består av 17 olika mål, och beroende på vem man har som målgrupp så anpassar man sig till vad de är intresserade av att höra om. Föreläser jag för en målgrupp som är intresserad av miljöfrågor får jag anstränga mig extra mycket för att lära mig om miljöfrågorna och hur det går med dem. Det är lärorikt.

Vilket av de Globala målen har du som favorit?

När man har börjat engagera sig i det här så inser man att det inte är så lätt att bara välja ut ett mål. Väljer du ett mål så väljer du automatiskt alla andra också - jobbar du för ett mål så jobbar du för alla. Allt hänger ihop och man kan inte isolera ett mål och tro att de andra inte kommer att påverkas om man jobbar för det.

"Väljer du ett mål så väljer du automatiskt alla andra också - jobbar du för ett mål så jobbar du för alla."

Med det sagt så har man ju ändå sina favoriter och sina tankar om vad man tror är effektivt att jobba med. Jag har valt ut tre mål.

Först och främst är det Mål 4: God utbildning för alla. För mig är grunden till att ens förstå vad hållbarhet är - varför man ska satsa på att värna miljön eller varför alla ska ha en självständig röst – något som kommer med utbildning. När du utbildar dig lär du dig varför saker är viktiga, men du lär dig också att utveckla en självständighet. Du blir inte lika beroende av andra runtomkring dig när du har kunskap om vad som händer, och så lär du dig att tänka själv. Det är så man utvecklas som individ, och när man utvecklas som individ utvecklar man också samhället, för då har man mer att bidra med.

"Problemet när man pratar om Agenda 2030 är att man alltid väljer att prata om problem som finns 'därborta', utan att se att vi har problem som vi inte arbetar tillräckligt mycket med här."

Sedan har jag Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion som "favoriter".

Problemet när man pratar om Agenda 2030 är att man alltid väljer att prata om problem som finns ”därborta”, utan att se att vi har problem som vi inte arbetar tillräckligt mycket med här. För mig är det just företag och ekonomi. De 20 länder som det har gått ”bäst” för med Agenda 2030 brister också i just Mål 12. När det kommer till länder som har mycket makt, och som har fått makt på grund av  industrin, ekonomin och företag - alltså det som rör Mål 8 och Mål 12 -  är man försiktig med att ta beslut som kan påverka de områdena.

Mycket av det som har gjort att vi har kunnat ha en så stark ekonomisk tillväxt, att vi har kunnat producera och konsumera och ha så många växande företag, är grundat på saker som inte är bra för miljön eller arbetsvillkor för människor i andra länder. Det påverkar så många saker som har gjort att det finns problem i andra delar av världen. Så när man har en stark ekonomi och industri så har man också ett ansvar att jobba med det på ett hållbart sätt.

Jag som pluggar till civilekonom, vilket rör båda dessa områden, inser också hur lite man egentligen fokuserar på det. Jag är jätteglad över att hållbarshetsaspekten växer, men den borde växa ännu mer. Jag tror inte att vi kan utveckla världen om inte de stora länderna, som är starka ekonomiskt och företagsmässigt, är med. Ett av de stora problemen med Agenda 2030 är att vi inte har råd, och då behöver vi de länderna.

Vad önskar du att fler visste?

"Det säger sig självt att vi inte bara kan fokusera på politiken, utan att vi måste fokusera på företagen och ekonomin också, och jobba med detta på ett så hållbart sätt som möjligt."

När man pratar om mänskliga rättigheter och hållbarhet tänker man oftast bara på t.ex. fattigdom, men man inser inte att problemet rotar sig i något mycket större, i problem som uppstår när vi inte är ansvariga med vår ekonomi eller våra företag. Jag tycker att man borde fokusera mycket mer på företagen, eftersom det är en aktör som växer och får alltmer inflytande över samhället. I vissa fall kan ett företag till och med vara starkare än ett lands regering. Det säger sig självt att vi inte bara kan fokusera på politiken, utan att vi måste fokusera på företagen och ekonomin också, och jobba med detta på ett så hållbart sätt som möjligt.

Precis som vi inte bara kan fokusera på ett mål kan vi inte bara fokusera på ett eller några länder för att uppnå Agenda 2030, för problemen är nästan alltid internationella. Vårt globala samarbete har ökat och vi påverkar varandra både positivt och negativt, vare sig vi vill det eller inte. Vi kan inte påverka varandra på ett positivt sätt om vi tror att alla problem, och ansvaret för dem, bara ligger inom nationsgränserna.

Läs mer om Svenska FN-förbundets ambassadörer här.

Taggar

Bistånd & utveckling Demokrati Global ekonomi Klimat & miljö Mänskliga rättigheter Utbildning