Volontär & Aktivism av Naturskyddsföreningen

Mejla en EU-parlamentariker

En stor del av klimatpolitiken styrs på EU-nivå, liksom jordbrukspolitiken, fiskepolitiken och kemikalielagstiftningen. Många av de miljölagar som gäller i Sverige har sitt ursprung i EU-lagstiftning. EU-parlamentet delar makt med ministerrådet i de flesta frågor som handlar om lagstiftning. Det är därför viktigt med parlamentariker som driver på för en skarpare miljöpolitik.

Vill du göra något viktigt för klimatet, miljön och vår framtid? Hör av dig till den parlamentariker du röstade på i EU-valet och tala om varför du röstade på just henom och vad du förväntar dig att hen driver för frågor under de närmaste fem åren. 

Här kan du se vad de olika partierna lovat att göra för klimatet och miljön. Och här du se hur parlamentarikerna agerade under förra mandatperioden

Du kan förstås också mejla en parlamentariker som tycker borde bättra sig framöver. 

EU-parlamentariker 2019-2024

Helene Fritzon (S): Helene.fritzon@socialdemokraterna.se 

Johan Danielsson (S): Johan.danielsson@socialdemokraterna.se 

Jytte Guteland (S): jytte.guteland@ep.europa.eu

Erik Bergkvist (S): erik.bergkvist@socialdemokraterna.se  

Evin Incir (S): evin.incir@socialdemokraterna.se 

Tomas Tobe (M): tomas.tobe@moderaterna.se 

Jessica Polfjärd (M): jessica.polfjard@moderaterna.se 

Jörgen Warborn (M): jorgen.warborn@moderaterna.se 

Arba Kokalari (M): arba.kokalari@moderaterna.se

Peter Lundgren (SD): peter.lundgren@ep.europa.eu

Jessica Stegrud (SD): jessica.stegrud@sverigedemokraterna.se 

Charlie Weimers (SD): charlie.weimers@sverigedemokraterna.se 

Alice Bah Kuhnke (MP): Alice.bah.kuhnke@mp.se

Per Holmgren (MP): per.holmgren@mp.se 

Fredrick Federley (C): fredrick.federley@ep.europa.eu

Abir Al-Sahlani (C): abir.al-sahlani@centerpartiet.se 

Sara Skyttedal (KD): sara.skyttedal@kristdemokraterna.se 

David Lega (KD): david.lega@kristdemokraterna.se

Malin Björk (V): malin.bjork@ep.europa.eu

Karin Karlsbro (L): karin.karlsbro@liberalerna.se 

Taggar

Klimat & miljö