av Föreningen Ordfront

Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor?

Foto: Evelina Rönnbäck
Världen

På vilket sätt hänger möjligheten att utöva mänskliga rättigheter ihop med var du bor? Idag ser vi stora skillnader i hur människors rättigheter respekteras, skyddas och förverkligas beroende på var i världen, landet eller staden de bor. Vad beror det på och hur kan vi bygga samhällen där alla kan åtnjuta sina mänskliga rättigheter?

Nordens största forum för mänskliga rättigheter, Mänskliga Rättighetsdagarna, kommer att arrangeras digitalt den 19-21 april och temat för konferensen är Mänskliga Rättigheter- en fråga om var du bor?.

Under pandemin har detta tema blivit ännu mer aktuellt, krafter som utmanar de mänskliga rättigheterna har blivit starkare, både på hemmaplan och globalt. Coronapandemin har, förutom att tydliggöra redan existerande utmaningar, även skapat nya problem och vi ser idag tendenser till ökad polarisering och boendesegregation. Möjligheten att stanna hemma under pandemin har sett väldigt olika ut beroende på om en bor på landsbygden, i storstädernas centrum, förorter eller kåkstäder, detta trots att platsen du bor på inte ska vara avgörande för om dina grundläggande rättigheter uppfylls.

Globala scenen – globala perspektiv på mänskliga rättigheter

På MR-dagarna kommer du att kunna ta del av över 130 programpunkter som lyfter och diskuterar mänskliga rättigheter kopplat till var vi bor och lever våra liv. För dig som är särskilt intresserad av det globala perspektivet så finns det ett programspår där seminarier om dessa frågor finns samlade. Dessa kommer att vara kortare folkbildande seminarier och är en del av det kostnadsfria programmet på MR-dagarna.

På den Globala Scenen kommer du bland annat hitta seminarier så som Skoldrömmar – kvinnors rättigheter i Guatemala, Mördarrobotar – framtid eller fiktion?, Land rights – what is the responsibility of investors?, How does climate change impact on gender equality? och mycket mer!

Fredstorget – en viktig mötesplats

Frågor om mänskliga rättigheter är tätt sammankopplade med fredsfrämjande och konfliktförebyggande arbete, vi har därför skapat en mötesplats för att belysa just detta. På det digitala Fredstorget möter du organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter, fred och säkerhet. Här kommer du på olika sätt kunna ta del av perspektiv från människor i världen, vars liv hotas av fattigdom eller förtryck – var med i livesamtal med internationella talare, delta i workshops, quiz, eller hoppa in i digitala upplevelser med visualiserad data i sann Rosling-anda.

Du kommer även kunna ta del av karriärstips och få möjlighet att träffa representanter från olika organisationer, i både privata videomöten och i öppna mingelrum, perfekt för dig som är i slutet av dina studier och vill utöka ditt professionella nätverk.

På MR-dagarna den 19-21 april kan du vara med och diskutera de utmaningar och möjligheter vi står inför, välkommen!

Läs mer och boka biljett!

Vill du utforska fler seminarier, upptäcka utställare eller boka din biljett?

Gå till MR-dagarnas bokningssida!

Taggar

Mänskliga rättigheter
Annons