av Centralasiengrupperna

Malmöorganisationen Centralasiengrupperna firar 5 år

Foto: Centralasiengrupperna / Flickr
nyhet

Hurra, Centralasiengrupperna (CAG) firar i slutet av veckan 5 år som formell organisation!

CAG har sedan starten år 2012 gått från att vara en liten ideell rörelse till att bli en av Europas främsta organisationer som verkar för mänskliga rättigheter, social rättvisa och ett fritt civilsamhälle i postsovjetiska Centralasien.

CAG började med småskaliga samarbeten med ungdomsaktivister och ungdomsorganisationer i södra Kirgizistan; varifrån verksamheten har vuxit till att inkludera partners i bl.a. Tadzjikistan, Kazakstan och Uzbekistan, inom tematiska områden som HBTQ+, kultursatsningar, konflikthantering och kvinnors/tjejers rättigheter. För att nämna några konkreta insatser CAG har gjort under dess 5 år:

  • Varit med och initierat Centralasiens första regionala nätverk för HBTQ-organisationer.
  • Stöttat uppstart av nya ungdomsorganisationer.
  • Arrangerat utbildningar i ickevåldsträning, säkerhet och konflikthantering för HBTQ-, feministiska och ungdomsaktivister.
  • Genomfört ett 30-tal utbyten med centralasiatiska aktivister och civilsamhällesrepresentanter.
  • Organiserat konstnärsresidenser, turnéer och kulturbyten i regionen samt i Sverige.
  • Arbetat med informations- och påverkansarbete på europeisk nivå, bl.a. genom möten med beslutsfattare och internationella kampanjer.

Taggar

Mänskliga rättigheter
Annons