nyhet av Afrikagrupperna

Lovette Jallow vinnare av Afrikagruppernas Solidaritetspris 2018

Afrikagrupperna har beslutat att tilldela Lovette Jallow 2018 års solidaritetspris och en prissumma om 10 000 kr.

Lovette Jallow har genom åren envetet arbetat mot rasism och för allas lika värde. Tålmodigt har hon reagerat mot rasism i Sverige och konfronterat rasismen när hon fått syn på den. Lovette är bland annat grundare till Facebook-gruppen Black Vogue som ger tips om smink och skönhet för personer med mörkare hudtoner. Genom Black Vogue arbetar hon även för att påverka skönhetsindustrin i Sverige att tillgängliggöra produkter för alla hudtoner. I det arbetet bidrar hon till att omformulera vad skönhet är genom att visa på alternativ till vithetsnormen.

I sitt antirasistiska arbete har Lovette också tagit initiativ till demonstrationer mot slavhandeln i Libyen runt om i landet. Dessa demonstrationer har lett till en ökad medvetenhet om att migranter från stora delar av Afrika ofta fastnar i Libyen och utnyttjas genom sexuella övergrepp, tortyr och slaveri. Att synliggöra dessa övergrepp och arbeta för en förändring menar vi är ett viktigt solidaritetsarbete.

Solidaritet och medmänsklighet är avgörande för demokratin. Afrikagruppernas solidaritetspris delas ut till en person som i sina gärningar har visat solidaritet, och som därigenom kan inspirera andra till mer solidaritet. Genom sitt arbete för allas lika rätt och värde och mot rasism, slaveri och övergrepp har Lovette visat prov på stort mod och dessutom varit en solidarisk inspirationskälla som vi alla kan lära oss något av.

– I en tid av politiska sprickor och förvirring, när polarisering riskerar att slå rot i samhället är en röst som Lovette Jallows så otroligt viktig för demokratin och för arbetet för allas lika värde, säger Afrikagruppernas generalsekreterare Louise Lindfors.

– Det är en stor glädje och ära att få vara med och sätta ljus på Lovette Jallows viktiga arbete mot rasism. Och väldigt inspirerande att få samtala med en aktivist som alltid står längst ut på barrikaden och som med sin attityd, sitt mod och hela sin persona är en oerhört stor förebild för många, fortsätter Louise Lindfors.

Prisutdelning sker på ABF Stockholm den 2 december 2018. Afrikagruppernas generalsekreterare Louise Lindfors och årets pristagare Lovette Jallow kommer då i ett publikt samtal diskutera solidaritetens kraft i ett samhälle med ökande populism och antidemokratiska krafter genom konkreta exempel som inspirationskälla.

Välkomna till prisutdelning och samtal!

Plats: ABF Stockholm (Palmesalen), Sveavägen 41
Tid: 2 december 2018, 14:00-15:00

Taggar

Mänskliga rättigheter