av Föreningen Ordfront

Lär dig mer om mänskliga rättigheter på Digitala Fredstorget!

Lär dig mer om mänskliga rättigheter på den digitala plattformen Fredstorget! Foto: Unsplash
Världen

Digitala Fredstorget är plattformen för dig som studerar mänskliga rättigheter, demokrati eller fred i högstadiet och gymnasiet. Ta del av seminarier med kunniga talare, bli inspirerad och engagera dig i demokrati och andra viktiga samhällsfrågor – helt kostnadsfritt!

Kort om plattformen:

  • Plattformen är helt gratis att använda och ingen inloggning krävs.
  • Plattformen är uppdelad i sex olika ämneskategorier: Barn och unga, Demokrati, Globala målen, Jämställdhet, Klimat och miljö, samt Migration och flyktingar.
  • Under varje ämneskategori kan ni se inspelade panelsamtal och föreläsningar, göra quiz och spel, hoppa in i digitala upplevelser, hitta uppgifter och få tips om olika organisationer som arbetar med dessa frågor. 

Här är länken till digitala Fredstorget!

En del av Mänskliga Rättighetsdagarna

Det digitala Fredstorget är en del av Mänskliga Rättighetsdagarna som är Nordens största forum för mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen.

Är du lärare?

Plattformen är helt gratis att använda och förhoppningen är att den ska underlätta för dig som lärare att prata om mänskliga rättigheter, demokrati och fred i klassrummet.

Vad säger läroplanen?  
“I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive barns och ungdomars rättigheter /…/ Dessutom ska undervisningen bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet.” (Gymnasieskolan, Skolverket)
 

Taggar

Demokrati Mänskliga rättigheter
Annons