nyhet av Scouternas folkhögskola

Lär dig leda för hållbar utveckling

Cecilia Wesslén jobbar som kursledare på Scouternas folkhögskola med ansvar för utbildningarna Projektledning och Leda globalt. Foto: Scouternas folkhögskola

– Den unga generationen är nyckeln till om vi ska lyckats uppfylla de globala målen, säger Cecilia Wesslén som jobbar på Scouternas folkhögskola.
Globalportalen har träffat Cecilia för att prata om den nya utbildningen Leda Globalt.

Hej Cecilia! Vad är Scouternas folkhögskola?

Scouternas folkhögskola erbjuder ledarskap och utveckling för livet. Vi är en del av Scouterna, men man behöver inte vara scout för att gå våra kurser. Skolans profil bygger på ledarskap och att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare.

Berätta om er nya kurs Leda Globalt.

Leda globalt är en ledarskapsutbildning om hållbar utveckling. Det är en ny utbildning som startar för första gången till våren. Vi kommer bland annat titta närmare på FNs globala mål för hållbar utveckling som behandlar både ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Deltagarna får dessutom möjlighet att utveckla sitt ledarskap genom att lära sig mer om sig själva, uppleva utmaningar samt hitta mod och nya metoder till att förändra världen.

Föreläsningarna kommer att blandas med övningar och diskussioner samt många besök av gäster som delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper. I utbildning, som är en termin lång, ingår en längre projektperiod där deltagare får möjlighet att göra skillnad på riktigt, i Sverige eller utomlands.

Måste en vara scout för att gå kursen?

Nej, absolut inte! Våra utbildningar är öppna för alla. Det som kan vara unikt för oss, förutom att ledarskap är vår tydligaste profil, är att vi använder scoutmetoden i allt vi gör. Det är en metod för personlig och social utveckling. I den här utbildningen kommer det innebära:

  • att vi försöker jobba i mindre grupper
  • att vi inleder och avslutar varje dag med att höra hur deltagarna mår och vad de tänker på
  • att vi visar respekt inför varandra och reflekterar över våra egna värderingar
  • att det är okej att våga prova och misslyckats, för det finns en lärdom i det också
  • att alla i gruppen får möjlighet att bidra med sina idéer och tankar och blir lyssnad på
  • att vi försöker vara ute ibland för att lära oss mer om naturen och hur vi kan vårda den
  • att vi vill bidra till en bättre värld, både lokalt och globalt

Vad är ledarskap för hållbarhet?

För mig finns det en skillnad mellan hållbart ledarskap och att leda för hållbarhet.

Hållbart ledarskap innebär att du som ledare försöker hitta din egen ledarskapsstil som du kan upprätthålla under en längre tid. Det betyder att du som människa ska orka inspirera och motivera din grupp och samtidigt lyckas fokusera på er uppgift eller projekt och se till så ni fortsätter utvecklas tillsammans.

Leda för hållbarhet innebär att du kan inspirera och motivera andra att göra medvetna val som leder till en bättre värld, oavsett om det handlar om personliga beslut eller påverka politiker.

Hur hänger scouting och Agenda 2030 ihop?

Han som grundade den internationella scoutrörelsen för över 100 år sedan, sa redan då att vi skulle försöka lämna jorden lite bättre än vad den var när vi kom. Det är ett motto som jag själv försöker leva efter och som jag tycker att Agenda 2030 och de globala målen också handlar om. Världen måste bli bättre, för alla människor och allt levande på jorden.

Idag är Scouternas vision ”unga som gör världen bättre” och jag tror definitivt att det är den unga generationen som är nyckeln till om vi ska lyckats uppfylla de globala målen.

Den internationella scoutrörelsen var med och tog fram de globala målen och nu försöker vi visa vägen för hur de kan efterlevas och uppnås, även om vardagen ser väldigt olika ut för en scout i Sverige jämfört med en scout i t.ex. Kongo. I Sverige försöker vi bland annat se till så att alla barn och unga ska känna sig trygga på sina möten och i Kongo engagerar sig scouterna i fredsbevarande insatser. Men på vägen dit får vi båda uppleva kompisar och äventyr.

Taggar

Bistånd & utveckling Agenda 2030
Annons