nyhet av Naturskyddsföreningen

Kraftfulla beslut krävs i Marrakech

Om klimatmötet i Paris var startskottet måste COP 22 i Marrakech resultera i kraftfulla beslut om hur målen ska nås.

- Om klimatmötet i Paris var startskottet måste COP 22 i Marrakech resultera i kraftfulla beslut om hur målen ska nås, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

Efter framgångarna i Paris 2015 inleds årets FN-klimatförhandlingar, som hålls i Marrakech, i en anda av optimism. Men de globala utsläppen av växthusgaser ökar alltjämt och behoven att intensifiera klimatinsatserna är stora.

Under de två veckor som COP 22 pågår kommer fokus kommer att ligga på hur Parisavtalet ska genomföras. Förhandlingarna kommer även handla om ökade ambitioner eftersom de nationella klimatåtaganden som utgör grunden för Parisavtalet helt enkelt inte är tillräckliga för att nå målsättningen om 1,5 graders medeltemperaturökning.

- En av de viktigaste uppgifterna för Sverige blir att täppa till kryphål som riskerar att urvattna avtalet, exempelvis om det ska vara tillåtet att tillgodoräkna sig utsläppsminskningar som görs i andra länder. Det finns en risk att det inte leder till verkliga utsläppsminskningar, säger Johanna Sandahl.

Några av de viktigaste förhandlingsfrågorna under COP 22:

  • Hur de nationella klimatplanerna ­och ländernas klimatåtaganden kan bli mer ambitiösa och jämförbara.
  • Etableringen av ett transparent ramverk för rapportering, uppföljning och översyn som undviker kryphål och dubbelräkning. Det är viktigt att ramverket gäller alla parter men att nationella skillnader vägs in.
  • Ökad klimatfinansiering för att låginkomstländer ska kunna genomföra sina nationella klimatplaner.
  • Ökade ambitioner gällande utsläppsminskningar, anpassning och finansiering redan innan 2020 (då Parisavtalet formellt börjar gälla).

LÄS MER på naturskyddsforeningen.se/cop22 om knäckfrågor, Sveriges roll och Naturskyddsföreningens krav.

Taggar

Klimat & miljö
Annons