Världen av

Kortfilm: Utländsk agent

Vad innebär lagen om utländska agenter i Ryssland och vad får den för konsekvenser för ryska människorättsförsvarare? Östgruppens nya kortfilm ger dig koll!

Under det senaste året har den ryska statsduman stiftat flertalet nya lagar som drastiskt inskränker yttrande- och föreningsfriheten och leder Ryssland i auktoritär riktning. Många av lagförslagen utgör en breddning av redan existerande lagstiftning om ”utländska agenter” vilken bryter mot såväl Europakonventionen som FN:s konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna där bland annat föreningsfriheten garanteras.

Östgruppen kräver att lagen om utländska agenter avskaffas och att föreningsfriheten respekteras. I den här filmen får du möta några av dem som förts upp på listan över utländska agenter men som vägrar acceptera stämpeln.

Taggar

Demokrati Mänskliga rättigheter