nyhet av Läkare Utan Gränser

Jemensamtalen: Den humanitära krisen måste få ett slut

Sjuåriga Tamer som skadades av granatsplitter i Taiz, Jemen, tidigare i år. Foto: Matteo Bastianelli

Civila, sjukvårdspersonal och sjukhus – det är de som drabbas värst av striderna i Jemen. I samband med de FN-ledda samtalen, som inom kort förväntas inledas i Stockholm, uppmanar vi alla stridande parter att göra allt de kan för att minska mänskligt lidande och för att garantera säkerheten för såväl civilbefolkningen som för sjukvårdsinrättningar och medicinsk personal, i Hodeidah liksom överallt i Jemen.

Varje dag lider och dör män, kvinnor och barn till följd av kriget i Jemen. Många dödas och såras i bombangrepp, framför allt i norra delen av landet. Andra faller offer för de allt hårdare markstriderna på andra håll. De första två veckorna i november tog våra team emot 510 krigsskadade patienter vid våra sjukvårdsinrättningar i Hodeidah, Abs, Aden, Haijah och Mocha.

– Efter snart fyra år av krig har sjukvården i Jemen kollapsat. Sedan striderna inleddes i mars 2015 har Läkare Utan Gränsers sjukvårdsinrättningar träffats sex gånger, säger Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare på Läkare Utan Gränser.

Få fungerande sjukhus i Jemen

Antalet fungerande sjukhus i landet är ytterst få, och det råder brist på allt från personal till utrustning och mediciner. Eftersom priset på basvaror som mat och bensin har rusat i höjden lever många på marginalen och har inte alltid möjlighet att betala för transporten till sjukhuset.

Sammantaget innebär detta att tusentals människor riskerar att bli sjuka och dö.

– För de flesta människor i Jemen är vägen till vård lång. Det leder till att de ofta kommer sent, ibland så sent att deras liv inte går att rädda: gravida kvinnor med komplikationer där varken moderns eller barnets liv går att rädda, människor med krigsrelaterade skador som förlorar de dyrbara minuter som hade behövts för att de skulle överleva, säger Pieter-Jan van Eggermont.

Eftersom tillträdet till alla landets provinser är begränsat saknas realistiska siffror över hur många människor som dött till följd av striderna. Den officiella statistiken har sedan augusti 2016 legat på 10 000 personer, medan den oberoende organisationen ”Armed Conflict Location & Event Data Project” uppger att fler än 57 000 personer dödats. I november såg vi en tydlig ökning av krigsskadade framför allt i norra Jemen.

Utbrott av sjukdomar i krigets spår

Men kriget och bristen på vård har även andra konsekvenser. Till exempel har Jemen drabbats av omfattande utbrott av sjukdomar som kolera, difteri och mässling. Och som så ofta drabbas de svagaste grupperna hårdast: små barn och gravida kvinnor.

– Det finns knappt någon kostnadsfri sjukvård alls i Jemen längre. Personalen har inte fått lön på över två år, och i det område där jag var fanns det inga mediciner, konstaterar läkaren Cecilia Assarsson som jobbade i Khamer mellan januari och maj i år.

 – Eftersom det är så svårt för befolkningen att ta sig till sjukhusen försöker vi istället nå ut till befolkningen, fortsätter hon. När jag var där startade vi mobila kliniker i området som framför allt riktade sig till de här särskilt utsatta grupperna.

Massiva humanitära behov

Läkare Utan Gränser är en av få internationella organisationer på plats i Jemen, med verksamhet och personal i elva provinser. I samband med samtalen i Stockholm uppmanar vi de stridande parterna att garanterna säkerheten för både civilbefolkningen och för civila inrättningar som sjukhus, skolor och marknadsplatser.

Till följd av de upptrappade striderna är även behovet av humanitärt stöd massivt. Men det räcker inte med pengar. Vad som behövs är tillträde, både för humanitära organisationer som måste nå fram till människor i störst behov av hjälp och för befolkningen som måste ha möjlighet att ta sig till sjukhuset. Vi vill därför även uppmana alla stridande parter, liksom andra som är inblandade i konflikten, att underlätta för humanitära organisationer att bistå den mycket sårbara civilbefolkningen i Jemen.

Taggar

Hälsa Krig & fred Mänskliga rättigheter
Annons