nyhet av Union to Union

H&M skriver globalt ramavtal med IndustriAll

Jyrki Raina, Karl-Johan Persson och Anders Ferbe. Foto: IndustriAll

Klädesjätten H&M tecknar ett globalt ramavtal med globala facket IndustriAll och svenska IF Metall som ger arbetstagare över hela världen rätt till schysta arbetsvillkor.

Avtalet omfattar även anställda på underleverantörer till H&M runt om i världen, cirka 1,6 miljoner arbetstagare berörs av överenskommelsen. Det öppnar upp för en mer hållbar textilbransch där anställda får en lön de kan leva på, ger dem rätt att organisera sig fackligt för att skydda sina intressen och skapar trygga arbetsplatser.

– I flera av världens länder är det svårt att ansluta sig fackligt. Vill man bygga demokratiska samhällen och fungerande arbetsmarknadssystem måste man ha den rättigheten. Vad H&M nu gör är att de garanterar att göra allt i sin makt för att bygga ut mekanismer för konfliktlösning på fabriksnivå, säger Jyrki Raina, generalsekreterare på IndustriAll Global Union.

H&M ser det nya globala ramavtalet som en fördjupning av det arbete man redan inlett, mycket av det som står i avtalet finns redan i företaget uppförandekod. Skillnaden är att avtalet gör facket till en partner i arbetet mot bättre villkor i produktionsleden.

- Väl fungerande arbetsmarknadsrelationer och kollektiva förhandlingar är en förutsättning för rättvisa levnadslöner och bättre arbetsförhållanden i vår leverantörskedja. Vi är övertygade om att samarbetet med IndustriAll och IF Metall kommer att stärka det arbete som vi redan i dag utför på området och till att skapa stabila produktionsmarknader säger Karl-Johan Persson, vd för H&M.

På IF Metall och IndustriAll har man för hoppningar om att andra företag ska följa efter.

– Det är unikt att H&M tar ansvar för sin leverantörskedja som är ganska komplicerad och stor. Eftersom H&M är en så stor aktör kommer det här att visa vägen för hela industrin. De andra måste följa efter. På en konsumentstyrd marknad har de inget val, säger Jyrki Raina.

Om man blickar ännu längre menar Andres Ferbe, förbundsordförande för IF Metall, att detta också är en signal till regeringarna i produktionsländerna.

– Avtalet signalerar ju också till regeringar i de länder där H&M:s leverantörer finns. Vi uppmärksammar anställningsvillkoren, arbetsvillkoren, lönevillkoren. I många länder går många textilarbetare på statliga minimilöner som naturligtvis är alldeles för låga och därför behöver höjas, säger han till Dagens Arbetes reporter Harald Gatu.

Att det inte kommer vara lätt att implementera avtalet är alla överens om. Men det är ett avgörande steg mot bättre arbetsvillkor och minskad fattigdom.

Fakta om avtalet

  • Parterna tillsammans ska bidra till att kollektivavtal skrivs.
  • Arbetare har rätt att vägra utföra arbeten som inte är säkra.
  • Parterna ska utbilda företagsledningar och fackliga representanter i frågor om arbetsgivares skyldigheter, arbetares rättigheter och skyldigheter, förhållanden mellan arbetsmarknadens parter, kollektiva förhandlingar och avtal samt fredlig konfliktlösning.
  • H&M ska arbeta för att leverantörer respekterar mänskliga och fackliga rättigheter på arbetsplatserna.
  • Fackligt förtroendevalda inte får bli diskriminerade och får utföra sina uppdrag på arbetsplatserna.

Taggar

Global ekonomi