Så förändras livet i framtidens städer

Pexels, Kaique Rocha.
Världen

Bara omkring 2 % av jordens yta täcks av städer, men ändå bor hälften av världens befolkning där. 2050 tror man att 66 %  av världens befolkning kommer bo i städer. Vad innebär det för sättet vi lever på?

Samtidigt som fler flyttar till städerna förväntas världsbefolkningen öka. I Sverige kommer man förmodligen ha passerat 11 miljoner invånare år 2034 och jordens idag 7,7 miljarder människor tros öka till 8,5 miljarder innan 2030.

Dessutom kommer klimatförändringarna kännas av allt mer, också i städerna. Översvämningar, kraftiga stormar, torka och höjda havsnivåer är några exempel. Luftföroreningarna i städerna kommer öka och tillgängligheten på mat och rent vatten minska. "Städer kommer vara slagfältet där vi antingen förlorar eller vinner över klimatförändringarna”, menar António Guterres, FN:s generalsekreterare.

För att klara av framtidens utmaningar kommer vi behöva ändra hur vi lever, inte minst i städerna. Hur behöver vi ställa om för att i framtiden säkerställa hållbara städer, boenden och jobb? I samband med World Cities Day har vi tagit fram en lista på saker som kommer behöva förändras i framtidens städer.

"Städer kommer vara slagfältet där vi antingen förlorar eller vinner över klimatförändringarna.”

Dela på grejerna

Fler människor på små ytor kräver nya lösningar. Vi kommer inte ha plats för alla saker, och det sliter på naturen att producera dem. Då blir delningsekonomi ett alternativ!

Delningsekonomi innebär att vi delar, hyr eller lånar saker istället för att äga de själva. Även byten och gåvor räknas in i begreppet. Detta kommer förmodligen bli vanligt när det kommer till fordon. Idag står våra bilar stilla 95% av tiden. Så kallad ”bilpooling” har faktiskt redan blivit allt vanligare. När fler personer använder samma fordon minskar kostnader, växthusgasutsläpp och problemet med för få parkeringsplatser. Även kläder, leksaker och verktyg förväntas bli en del av framtidens delningsekonomi.

Detta koncept väntas ta sig till andra områden också. Exempelvis spånas det i byggsektorn kring om och hur man skulle kunna dela på ytor. Behöver alla ha egna kök och gästrum?

Så förflyttar vi oss i framtiden

Man uppskattar att det finns mer än 1,3 miljarder bilar, bussar och lastbilar på jorden idag. Varje år dör miljoner människor i förtid på grund av förorenad luft. Särskilt allvarligt är det i världens storstäder. För att i framtiden förhindra dålig luft och kaosartad trafik kommer transportsystemen behöva förändras.

Självkörande fordon av olika slag är något som troligen kommer bli vanligare. Man hoppas därmed kunna förbättra tillgängligheten, mängden bilar och trafiksäkerheten. I framtiden kanske vi till och med kan få mat levererad till dörren med hjälp av drönare? Ju mer som flyger i luften kommer desto mindre trafik blir det på vägarna.

Även resandet mellan städer kommer antagligen förändras. För att minska det klimatskadliga flygandet behöver tågsystemen utvecklas. Istället för dagens snabbtåg kan man föreställa sig tågkapslar som tar sig fram genom vakuumtuber. Forskare menar att dessa kommer kunna färdas i hastigheter upp mot 1000 km/h. En resa mellan Jönköping och Stockholm skulle då kunna göras på en kvart, och Oslo till Stockholm på 30 minuter.

Foto- Unsplash, Goh Rhy Yan.

Vad blir det för mat?

Förflyttningen till städerna och klimatförändringar kommer ställa nya krav på vår matproduktion. Därför behöver vi odla mer själva - även i stadsmiljöer. Under jorden i Stockholm odlas redan nu örter och grönsaker som säljs till butiker. Inomhusodlingen kräver mindre vatten och belysningen kommer från energisnåla LED-lampor. På Bergakungens tak i Göteborg bor mer än 300 000 bin. Förutom lokalproducerad honung fyller bina också en viktig roll i att pollinera växter.

Även nya matvanor kommer behövas för att klara av att försörja jordens växande befolkning. Exempelvis spås det att användningen av superväxten Azolla kommer öka. Azolla är enormt energirik, innehåller vitaminer, mineraler och aminosyror och är en av världens snabbast växande plantor. Även alger, tång och insekter spås tillhöra framtiden. Slutligen kommer kanske 3D-printad mat och kött odlat i labb att bli vanligare.

Framtidsyrken att ha koll på

Även arbetsmarknaden kommer se annorlunda ut i framtiden. Vissa jobb håller redan nu på att försvinna. Men oroa dig inte, här kommer en lista på intressanta jobb som spås behövas i framtiden:

  • Miljörättsadvokat som jobbar för naturens rättigheter. 
  • Havsplastingenjör som hittar lösningar på upplockning, nedbrytning och återvinning av plasten i haven.
  • Algodlare eller labbodlare av kött.
  • Reparatör och hantverkare som ser till att vi kan återvinna produkter istället för att slänga saker.
  • Klimatpsykolog som är specialist på klimatångest.
  • Forskare som hjälper till att hitta fler hållbara lösningar för framtiden.

Här hittar du fler exempel på framtidens jobb!

Naturen som granne

Fler människor i storstäder leder till ökade utsläpp, höga halter av luftföroreningar och mer oväsen. Därför kommer vi behöva fler gröna städer. I Milano finns ”Bosco verticale”, två höghus som är täckta med grönskande växter. Tillsammans har husen cirka 800 träd och 5000 buskar. Dessa ska hjälpa till att producera mer syre och minska luftföroreningarna. De ska dessutom skydda invånarna från vägdamm och stadsbuller. One Central Park i Sydney eller Agora Garden i Taiwan är liknande exempel.

I den kinesiska staden Liuzhou planerar man att ta gröna städer till en ny nivå och bygga en hel ”skogsstad”. Liuzhou Forest City är den första av sitt slag i världen och ska innehålla både kontor, hus, sjukhus och skolor. Förutom cirka 30,000 boende ska staden också inhysa omkring 40,000 träd och 1 miljon växter.

Bosci Verticale i Milano.

Taggar

Agenda 2030 Försörjning Klimat & miljö
Annons