For Fair Sex - Against Trafficking

Volontär & Aktivism

Sex trafficking är väldigt utbrett i Europa då många länder saknar lagar som förbjuder det, vilket gör sexhandeln till en lönsam affär. Uppmana EU att skärpa sin lagstiftning!

Fair Sex betyder att sex ska ske på lika villkor, utan tvång eller våld, i alla situationer och för alla människor runt om i världen.

Trafficking och prostitution är motsatsen till Fair Sex och måste bekämpas på alla sätt!

Skriv under för en bättre lagstiftning

RealStars samlar in namnunderskrifter för att få till en lagstiftning som förbjuder sexköp och därmed skyddar traffickingoffer i Europa. Stöd deras arbete med din underskrift och bidra till bekämpandet av människohandel!

Alla underskrifter printas ut och skickas direkt till de beslutsfattare i EU som har makt att driva igenom konkret förändring.

Sätt press på makthavarna, stå upp för mänskliga rättigheter och Fair Sex.

Skriv under

Taggar

Jämställdhet Mänskliga rättigheter