nyhet av Svenska FN-förbundet

FN-förbundet startar projekt mot minor

Inför internationella dagen mot minor den 4 april startar Svenska FN-förbundet projektet Minor.
Varje år dödas eller skadas 3 500 människor av personminor, men resurser saknas för att röja minor och stödja minoffer. Nu startar Svenska FN-förbundet rojektet Minor som sprider information och samlar in pengar till FN:s minröjningsarbete.

I Syrien, Mali och Libyen pågår konflikter med svåra humanitära konsekvenser för civilbefolkningen. En särskild utmaning är de tusentals minor som göms i marken och som utgör en livsfara också när konflikterna är slut.

Inför internationella dagen mot minor den 4 april startar Svenska FN-förbundet projektet Minor. Genom informationsinsatser och insamling till FN:s minröjningsorganisation UNMAS, United Nations Mine Acton Service, kommer man att sprida kunskap om problemet och samla in pengar.

– Tiotals miljoner dollar saknas för minröjning, stöd till minoffer och riskminimering i världens konfliktområden. Arbetet mot minor och dess följder kräver, som annan humanitär FN-verksamhet, stöd av såväl regeringar som företag, organisationer och enskilda, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

FN beräknar att minröjning och andra aktiviteter efter ett krigsslut i Syrien kommer att kosta 20 miljoner dollar under de första sex månaderna plus drygt 4,5 miljoner dollar till minoffer inom ramen för FN:s humanitära plan. I Libyen, ett annat land i djup kris, saknas 6 miljoner dollar för FN:s minröjningsarbete. Motsvarande behov i Västsahara är 3 miljoner dollar och i Afghanistan 39 miljoner dollar.

Inom ramen för projektet Minor genomförs under påskveckan aktiviteter i bland annat Stockholm, Strängnäs, Helsingborg och Malmö. Samtidigt pågår en internationell kampanj i sociala medier med deltagande av bland andra generalsekreterare Ban Ki-moon.

Följ FN-förbundets arbete genom #motminor och läs mer på www.fn.se/minor.

Foto: Kyle Simourd/Flickr.

Taggar

Krig & fred