======= &noscript=1"/> >>>>>>> master
nyhet av ActionAid

Dags för en feministisk lins på det humanitära arbetet

Romida tvingades fly från Myanmar till lägret i Cox's Bazar i Bangladesh. Nu är hon ledare för en kvinnokommitté mot könsbaserat våld i ett av flyktinglägren.

Kvinnor och flickor drabbas oproportionerligt hårt av katastrofer. Samtidigt är kvinnor ofta först med att ge humanitär hjälp i samband med en katastrof - till barn, äldre och sjuka.

-Kvinnors ledarskap i katastrofer blir ofta undervärderat och i värsta fall underminerat. Det är dags att erkänna kvinnors värdefulla kunskap om de behov som finns i de drabbade områdena. Kvinnor finns ofta nära de mest utsatta därför är det viktigt att deras röster blir hörda, säger Sonya Ruparel som är vice chef för ActionAid Internationals humanitära arbete.

Statistiskt dör fler flickor och kvinnor än män och pojkar i en katastrof. Vid, eller efter en katastrof, är kvinnor också mer utsatta för våld i nära relationer och för sexuellt våld. Dessutom ökar dödligheten i samband med graviditet och förlossning. Men istället för att utmåla kvinnor som offer för omständigheterna vill Sonya Ruparel prata om vikten av att sätta en feministisk lins på det humanitära arbetet.

Det innebär bland annat att se en katastrof som den katastrof den är, men också som en möjlighet att stärka kvinnors status och roll i samhället. Därför arbetar ActionAid medvetet för att kvinnor ska ta större plats i det humanitära arbetet och därigenom skapa inflytande över beslut som rör deras liv och rättigheter.

Med fler kvinnor i det humanitära arbetet finns större förutsättningar för att tillgodose även kvinnors behov. Det kan vara allt ifrån att se till att kvinnor får möjlighet att sköta sin intimhygien i flyktingläger, till att förebygga trafficking och sexuellt våld.

Taggar

Jämställdhet Katastrofer