Jobba av

"Att jobba med förändring är hoppfullt"

Anna Johansson är ny tillförordnad generalsekreterare på Amnesty Sverige. För Globalportalen berättar hon om vad jobbet innebär, vad som är roligast och vad hon har för tips till unga som också vill jobba på Amnesty i framtiden!

Hej Anna! Vad gör en generalsekreterare på Amnesty Sverige?

En generalsekreterare på Amnesty Sverige har tre fokus. Ett fokus är att vara högsta chef på organisationens sekretariat och bl.a. fastslå mål och prioritera resurser. Eftersom vi är medlemsorganisation är det vår styrelse som styr och leder det strategiska arbetet, så i mitt uppdrag ingår också att ge styrelsen bra förutsättningar att fatta kloka beslut och att möjliggöra för alla aktivister och medlemmar att ha inflytande och vara delaktiga.

Ett annat fokus är att företräda Amnesty Sverige i den globala Amnesty-rörelsen. Jag träffar ofta kollegor från hela världen och resonerar om kriser och utmaningar. Mitt uppdrag är då att se hur vi i Sverige kan bidra till det människorättsarbete som sker i andra delar av världen.

Att jobba med förändring är också hoppfullt, även om det ibland kan kännas som att förändringen tar väldigt lång tid.

Mitt tredje fokus är att företräda Amnesty Sverige gentemot beslutsfattare, myndigheter och andra organisationer i Sverige. Jag träffar exempelvis företrädare för den svenska regeringen eller ambassadörer från olika länder och framför Amnestys rekommendationer.

Vad är roligast med ditt jobb?

Förutom att jag hela tiden lär mig väldigt mycket om en rad olika frågor, så får jag arbeta med väldigt engagerade och kunniga människor, inte bara i Sverige utan från hela världen. Det kan vara allt ifrån experter till aktivister och människorättsförsvarare. Det är väldigt roligt!

Att jobba med förändring är också hoppfullt, även om det ibland kan kännas som att förändringen tar väldigt lång tid. De senaste åren har vi bl.a. säkrat flickors och kvinnors tillgång till abort i Irland och Argentina, vi har bidragit till en samtyckeslagstiftning i Sverige och i Danmark och vi har bidragit till att fler länder har avskaffat dödsstraffet. Dessutom vittnar en lång rad aktivister, människorättsförsvarare och oppositionella runt om i världen om att det är stödet från Amnestys supportrar som har gjort att de har släppts fria eller fått sina straff omvandlade. Det är fantastiskt, helt enkelt!

Vad har du för bakgrund?

Jag har en magisterexamen i internationell ekonomisk historia och har läst bl.a. statsvetenskap och genusvetenskap vid Stockholms universitet. Jag har jobbat länge som chef- och ledare inom olika civilsamhällesorganisationer i Sverige och Storbritannien och då bl.a. med frågor som rör trafficking, barnfattigdom, psykisk ohälsa och hemlöshet.

Har du några tips till unga som vill jobba på Amnesty i framtiden?

Börja gärna med att engagera dig i någon av våra frågor. Vi vill gärna bli ännu fler medlemmar och aktivister - så att vi kan vara en stark röst både i Sverige och internationellt. Det ger också dig som är intresserad en möjlighet att vara delaktig redan nu.

Akademisk utbildning är inte avgörande

Akademisk utbildning är inte avgörande. Då är ofta arbetslivserfarenhet ännu viktigare - gärna från andra medlems- eller rättighetsorganisationer, antingen i Sverige eller utomlands.

För att kunna göra skillnad och bedriva ett effektivt arbete söker Amnesty erfarenheter från en rad branscher - exempelvis journalistik, kommunikation, marknadsföring och ekonomi, bredvid erfarenhet som avser mänskliga rättigheter, internationella relationer eller juridik.

Taggar

Mänskliga rättigheter