nyhet av RFSU - Riksförbundet för sexuell upplysning

Allt fler försöker inskränka kvinnors rätt

USA:s blivande president Donald Trump är inte ensam om vilja avskaffa fri abort. Aborträtten attackeras från en mängd håll och länder. Därför är det viktigt att vi nu tillbakavisar varje försök till inskränkningar av kvinnors rätt till sin kropp och sexualitet.

Valet av Donald Trump som ny president kommer att få stora konsekvenser för kvinnors rätt till sin kropp och sexualitet i USA. Under valrörelsen förklarade sig Trump som motståndare till aborträtten och uttryckte under en debatt att han vill straffa kvinnor som avbrutit en oönskad graviditet. I en intervju med CBS 60 minutes i helgen uttryckte han att han har en ambition att låta varje enskild stat fatta beslut om kvinnor ska ha möjlighet att välja abort.

Abort är lagligt sedan 40 år tillbaka i USA, men flera stater har infört lagstiftning med avsikt att begränsa aborträtten. Abortförbud har dock förhindrats av USA:s högsta domstolen, men istället har flera delstater infört lagar som på olika sätt försvårar för abortvård, t ex en obligatorisk väntetid mellan undersökning och ingrepp, vilket blir ett problem för kvinnor med långt avstånd till närmaste klinik.

Det finns en vakans i USA:s högsta domstol och Trump har uttryckligen sagt att han tänker tillsätta en abortmotståndare på den platsen och fler vakanser kan uppstå under de närmaste åren. Huruvida det räcker för att åsidosätta aborträtten vet vi inte.

Trumps ambitioner att avskaffa kvinnors rätt till abort är inte unikt för USA. Aborträtten är attackerad från en mängd håll och i en mängd länder. Irland och Malta har Europas mest inskränkta aborträtt och både i Polen och i Ryssland pågår en aktiv opinion mot abortvård, på initiativ från kyrkan. I många av de länder där abort är tillåten finns skrivna och oskrivna lagar som försvårar abortvård. I Italien avled en 32-årig kvinna av blodförgiftning på grund av att läkare vägrade ta bort det döende fostret. Italien har laglig rätt till abort, men tillåter samvetsfrihet vilket går ut över kvinnans vårdbehov. Läkaren har alltså rätt att låta sitt samvete gå före kvinnans överlevnad.

Gemensamt för länder som på olika sätt försvårat aborträtt är att det finns ett tryck på vårdpersonal att inte utföra abortvård. I USA törs inte vårdpersonalen synas på bild och för senast för ett år sedan sköts patienter och personal ihjäl vid en av Planned Parenthoods kliniker.

I Sverige försöker en liten grupp lobbyister använda rättssystemet som väg för att inskränka aborträtten, genom att hävda rätt till samvetsfrihet, eller vårdvägran som vi föredrar att kalla det. Trots att två tingsrätter givit landstingen rätt i att en barnmorska måste kunna utföra abortvård så har båda domarna överklagats.

I Polen protesterade nyligen tusentals kvinnor och män mot ett lagförslag om mer restriktiv abortvård vilket lyckades stoppa de planerade inskränkningarna. Och i USA deklarerar Planned Parenthood att deras kliniker ska förbli öppna.

Kvinnors rätt att besluta över sin egen kropp och sexualitet är alltså ifrågasatt på många platser i Europa och i USA. Men vi får samtidigt inte glömma att aborträtten har ett stort stöd bland både politiker och allmänheten i Sverige. Det är bara SD av riksdagspartierna som förespråkar inskränkningar i nuvarande aborträtt.

Varje försök att inskränka aborträtten måste emellertid tydligt tillbakavisas för att fler och inte färre ska få större möjligheter att bestämma över sin kropp och framtid. Just nu ser framtiden bitvis mer mörk ut än ljus ut för kvinnors rättigheter runt om i världen.

Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU

Taggar

Mänskliga rättigheter Jämställdhet