Plugga av Naturskyddsföreningen

5 tips för att arbeta med globala målen i skolan

De officiella symbolerna för de globala målen på Malmö Latinskola. Foto: Maria Jarlsdotter.

För att nå målet om en hållbar och rättvis värld behöver hållbarhetsfrågorna få en central plats i den svenska skolan. Här är våra 5 bästa tips för att komma igång att arbeta med de globala målen.

Så här kommer du och din skola igång

1. Bjud in en Agenda 2030-ambassadör från UNDP till skolan. Eller delta i en fortbildning om Globala målen med Globala skolan

Boka en presentation med en av UNDP Sveriges informatörer

Här hittar du aktuella fortbildningar med Globala skolan

2. Skriv ut och sätt upp symbolerna för de 17 globala målen i skolrestaurangen, bibblan eller klassrummet. För att illustrera skolarbeten om de globala målen kan elever vika egna målkuber. (Gör färgutskrifter i A3-format och använd helst ett tjockare papper).

Hitta grafiskt material

Här hittar du kuber att skriva ut för alla 17 mål

3. Knyt de globala målen till elevnära frågor och arbeta ämnesövergripande så ofta som det går. Temaformen är också ett jättebra sätt att arbeta med hållbarhetsfrågor.

Inspireras av Skarpatorpsskolan

4. Använd globala målen i det dagliga skolarbetet till exempel på språklektioner genom att dela upp målen och låta elever presentera var sitt mål för varandra. Gör det enkelt för dig och använd färdiga skolövningar som knyter an till de globala målen. Det finns massor av material. Här är ett par exempel.

Följ med till Arktis

Undersök skolan

5. Gör studiebesök i närsamhället eller ta in närsamhället i klassrummet. De globala målen behöver knytas ihop med verkligheten för att bli tydliga. Delta till exempel i Energifallet högstadiespecial och träna kritiskt granskande.

Om Energifallet högstadiespecial

Taggar

Bistånd & utveckling