5 oväntade yrken som behövs i humanitära insatser

Foto: Unsplash/Matt Palmer
Jobba

När konflikter eller katastrofer inträffar försöker det internationella samfundet hjälpa de människor som drabbas. Vilka yrkesgrupper behövs då?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en svensk statlig myndighet som jobbar med skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Arbetet omfattar inte bara Sverige. MSB samarbetar med FN och andra internationella organisationer i humanitära insatser för att hjälpa människor som drabbats av kriser eller katastrofer runt om i världen.

Vilket typ av stöd brukar behövas? Det beror så klart på vad som har hänt, men MSB kan till exempel bidra med att hitta sätt för hjälporganisationer att ta sig fram när byggnader och vägar har förstörts. På plats kan de stötta med nödvändiga saker som elförsörjning och boenden. MSB arbetar även med att skicka ut experter som exempelvis jobbar mot könsbaserat våld i katastrofdrabbade områden eller hanterar miljöfarligt avfall.

Det finns med andra ord mycket att tänka på i kris- och katastrofhantering och en mängd olika kompetenser behövs. Om du vill jobba med humanitära insatser finns det många yrken att välja på. Här listar vi fem stycken som du kanske inte har tänkt på innan.

Oväntade yrken i humanitära insatser

  • Tolk

Att vara tolk på en humanitär insats kan innebära översättning av tidningar och rapporter men likaså diskussioner, intervjuer eller andra konversationer under möten med exempelvis tjänstemän eller diplomater. Man kan också få tolka ute i fält vid behov.

  • Chaufför

Transport och logistik är viktigt i humanitära insatser. För att nå fram med utrustning, varor och personal behövs chaufförer! Chaufför ansvarar för transporter av olika slag. Till uppdraget hör också att ansvara för den dagliga skötseln av fordonet, exempelvis att kolla oljan, batteriet, bromsarna och att hålla bilen ren.

  • Lantbruksexpert

Som expert inom lantbruksfrågor kan du hjälpa till med frågor som rör matsäkerhet eller skadedjursbekämpning. Du kan också arbeta med livsmedelsberikning, växtskydd eller skogsövervakning i ett oroligt område.

  • Ingenjör

Civilingenjörer behövs inom en rad olika områden. Man kan arbete med upprättande av tältläger, uppbyggnad av infrastruktur och byggnader efter naturkatastrofer, säkerställa tillgång till rent vatten, fungerande toaletter, el och solenergi och mycket mer.

  • Rörmokare

Vatten och hygien är viktigt i humanitära insatser. Som rörmokare i humanitära insatser bidrar man till att kunna genomföra bygginsatser och renoveringar med god kvalité. Arbetsuppgifterna kan variera mellan installationer, reparationer och utbildning av lokalanställda på plats.

Det behövs såklart många fler viktiga yrkesgrupper i humanitära insatser. På Global Peace Careers kan du läsa om fler yrken som behövs. 

Taggar

Bistånd & utveckling Mänskliga rättigheter Flykt & migration Krig & fred