5 anledningar till att din röst räknas

Är det någon idé att rösta i valet? Hur stor skillnad kan en röst göra? Foto: Unsplash
Volontär & Aktivism

Många ser fram emot att gå till vallokalen och lägga sin röst på den politik de vill att Sverige ska ha. Andra är osäkra och tycker att det är svårt att veta vilket parti de ska välja. En del kanske ifrågasätter själva röstandet i sig – är det ens någon idé eller är det lika bra att stanna hemma? Hur stor skillnad kan en röst göra?

I 2022 års riksdagsval var det 82,7 procent av de unga i åldern 18–24 år som röstade. Det är en liten minskning jämfört med 2018 års riksdagsval då 85,8 procent röstade. Sedan 2002 har andelen unga som röstar i riksdagsvalet dock ökat.

Kanske är du en av dem som ställer sig frågan: "Varför ens rösta?". Det är lätt att tänka att ens egen röst inte spelar någon roll i det större sammanhanget, att det inte kommer att bli någon skillnad efter valet eller att man själv ändå inte är "intresserad av politik".

Svaret är att det är enormt viktigt för både dig själv och de runtomkring dig att du röstar, av en rad anledningar. Globalportalen har listat fem av dem:

  • Valet påverkar både dig och andra

När du röstar väljer du de representanter som varje dag ska fatta beslut som direkt påverkar dig såväl som andra människor. Det kan gälla allt från stora, globala frågor till vad som ska hända med din egen skola, busslinje eller fritidsgård. Det är dina intressen, såväl som intressen hos alla människor du bryr dig om, som står på spel.

Vilken typ av samhälle vill du leva i? Hur vill du att samhället ska behandla sjuka eller svaga? Den som har mer och den som har mindre? Den som redan arbetar hårt och den som vill ta sig in på arbetsmarknaden?

Att gå och rösta för det samhälle som du vill se i framtiden, för dig och för andra, är solidariskt.

  • Om vi inte röstar får vi beslutsfattare som inte representerar oss

Det är helt riktigt att om en enda person avstår från att rösta har det ingen stor inverkan på valet. Den stora faran är om flera personer börjar tänka att det inte spelar någon roll och därför låter bli att rösta. Genast läggs all makt att bestämma hur vi alla ska leva i händerna på det fåtal människor som orkar ta sig till vallokalen.

Tänk då om dessa människor väljer att rösta på något som går helt emot dina åsikter och värderingar? Om flera av oss stannar hemma istället för att rösta låter vi andra fatta besluten åt oss, med risken att vi får ledare som inte alls representerar oss.

Foto: Globalportalen
  • Att rösta är ett sätt att ta ställning i de frågor du bryr dig om

Om du har ett engagemang för en viss fråga är valet ett toppentillfälle att ge uttryck för det engagemanget och bidra till att frågan lyfts mer i politiken. Gör research för att se vad partierna säger om ämnet och bedöm vem du tror skulle fatta de bästa besluten (men glöm inte att även väga in resten av deras politik när du bestämmer dig för vilket parti du ska rösta på).

Om du har svårt att hitta information går det jättebra att fråga partierna direkt, till exempel vid deras valstugor. Du kan till och med kolla upp om det finns någon riksdagskandidat i det parti du vill rösta på som driver frågor du tycker är viktiga, och sedan sätta ett kryss framför personens namn på valsedeln för att ge hen en extra skjuts. 

  • Rätten att rösta har inte alltid varit självklar

Du vet antagligen redan att människor har kämpat hårt och länge för rätten att rösta, i Sverige och i resten av världen, men det kan inte understrykas nog. I Sverige infördes allmän och lika rösträtt för kvinnor och män för kommunalvalen år 1918, och för riksdagsvalet 1919, som en följd av den intensiva kamp som hade förts av rösträttsrörelsen.

Under många år innan dess var det bara små grupper i samhället som fick rösta, baserat på inkomst, förmögenhet och kön. Vi blev en demokrati tack vare att starka människor för över 100 år sedan ägnade sina liv åt att kämpa för allas rätt att bestämma. Genom att rösta visar du att deras arbete var värt det.

Kvinnor demonstrerar för sin rätt att rösta, Göteborg 1918. Foto: Riksdagens arkiv
  • Att folk faktiskt röstar är grundstenen för en stabil demokrati

Detta är kanske den mest självklara punkten. Om vi inte röstar kan vi helt enkelt inte ha en stabil demokrati med folkvalda beslutsfattare som representerar våra viljor. Vi får långt mindre möjlighet att påverka samhället, och risken för att vi ska behöva leva våra liv under förtryck ökar.

Gå och rösta för att se till att vår demokrati - och därmed vår makt att påverka i både små och stora frågor - står stark och stabil, idag och i framtiden!

Taggar

Demokrati
Annons