Världen av ActionAid

4 snabba med ActionAids klimatexpert

Klimatförändringen är en fråga om kvinnors rättigheter, menar Teresa Anderson, ActionAids internationella klimat- och policykoordinator som svarar på 4 frågor om klimatet och belyser hur vi som enskilda individer är viktiga aktörer i kampen.

Varför agerar ActionAid för klimatet nu?

- Klimatet är inte bara ett framtida problem. Media tenderar att strunta i det faktum att klimatpåverkan har en direkt påverkan för många människors liv redan idag. Mycket av de arbeten vi gör i Afrika, Asien och Latinamerika idag när det kommer till att hejda humanitära katastrofer, stärka agroekologiskt jordbruk, säkra mattillgångar, unga människor, utbildning, och kampen mot fattigdom och orättvisor, försvåras av klimatförändringen. Klimatförändringen är en fråga om mänskliga rättigheter, och om kvinnors rättigheter.

Klimatförändringen är en fråga om mänskliga rättigheter, och om kvinnors rättigheter

På vilket sätt är klimatförändringen en fråga om kvinnors rättigheter?

- Klimatförändringen förvärrar orättvisor och drabbar fattiga värst. Idag odlas den största mängden mat som äts i Afrika, söder om Saharaöknen, av kvinnor. Kvinnliga jordbrukare möter dock stora motgångar i jordbruket och måste samtidigt ta hand om deras familjer. Varenda europeisk mamma vet hur tufft det kan vara att kombinera jobb med vardagslivet hemma. Kan du då föreställa dig hur svårt det är att uppfostra barn, sköta en familj, hämta vatten och ved och samtidigt arbeta inom jordbruk?

Det som gör situationen ännu svårare för kvinnor är att de i många länder inte har rätt att äga mark, rätt att få ansöka om lån för att investera i mark, eller ta del av andra möjligheten som stöttar jordbrukare. Bristen på nederbörd gör att brunnar torkar ut, och det finns inte tillräckligt med nederbörd för att vattna grödorna. Klimatförändringarna lämnar kvinnliga jordbrukare hungriga, utmattade och rädda för att inte kunna föda sina barn. Alla lösningar som diskuteras på klimatet måste uppmärksamma och möta kvinnors behov, och de särskilda omständigheter kvinnor tvingas leva i på grund av att de är kvinnor.

Vad är ActionAids bidrag i klimatdebatten?

- ActionAid kämpar inte bara för åtgärder utan också för klimaträttvisa, de orättvisor klimatförändringen leder till. Vi ser städer och öar i Moçambique och Bahamas ruineras av cykloner och orkaner. Människor förlorar allt, samtidigt har deras regeringar inte resurser nog för att hantera katastrofsituationerna. Vi arbetar med att lobba inom internationella politikområden och i världens rika länder, för att se till att klimatåtgärderna adresserar de orättvisor som klimatförändringen leder till. Vi arbetar också för att stärka kvinnors och ungdomars möjlighet att förespråka effektiva klimatpolitiska åtgärder på både lokal och nationell nivå.

Kraften hos individen handlar inte bara om de valen vi gör när vi konsumerar. Det är viktigt att komma ihåg att vår makt också ligger i att vara medborgare.

Vad kan jag som enskild person göra för klimatet?

- Individer har makt. Människor över världen har börjat inse att de har mer makt än någonsin tidigare att påverka politiken och kräva systemförändring. Kraften hos individen handlar inte bara om de valen vi gör när vi konsumerar. Det är viktigt att komma ihåg att vår makt också ligger i att vara medborgare och i att pusha vår regering att göra mer där vi vill se förändring. Att bli medlem och stödja rörelser och organisationer vi tror på, demonstrera, möta, organisera, skriva och träffa våra politiker för att låta dem veta vilka förväntningarna som finns på dem - där ligger vår makt. Sverige har en inspirerande historia av folkrörelser där befolkningen har varit med och format sociala förändringar. Nu är det dags för folket att återta den makten.

Taggar

Klimat & miljö