3 skrämmande fakta om skjutvapen

Foto: Unsplash / danilo.alvesd
Världen

Södertälje, Gävle och Skarpnäck är några av de orter där det rapporterats om skjutningar i år. Även om det är i kriminella miljöer som skjutningarna ökar, så påverkar det människor i hela samhället. Det dödliga gatuvåldet är en människorättsfråga.

  • Det dödliga skjutvapenvåldet ökar i Sverige

Sverige är det land i Europa där skjutningar ökar mest, enligt Brottsförebyggande rådet. Sedan 2018 har 1513 skjutningar rapporterats i Sverige. 203 människor har dött och 526 har skadats, enligt SVT.

  • Unga män drabbas hårdast

Det dödliga skjutvapenvåldet i Sverige sker främst inom kriminell miljö, enligt Brottsförebyggande rådet. Den största skillnaden mellan Sverige och övriga Europa avser dödligt våld med skjutvapen mot 20–29 åringar; det är i princip enbart inom denna åldersgrupp som den svenska ökningen har ägt rum.

  • 8 miljoner nya vapen varje år

Den globala vapenindustrin fortsätter att tillverka vapen. Varje år produceras 8 miljoner nya vapen och 15 miljarder patroner. Bara i USA så är handeln med skjutvapen uppskattningsvis värderad till 8,5 miljarder USD per år, enligt Amnesty International.

En global utvecklingsfråga

Vapenvåld är en global människorättsfråga. Vapenrelaterat våld hotar vår mest grundläggande mänskliga rättighet, rätten till liv.

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

I mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen så finns frågan om vapen med. Att motverka väpnat våld och illegal vapenhandel är förutsättningar för att uppnå hållbar utveckling. 

”Tillgången till vapen möjliggör hot och våld men ökar även drastiskt risken för att våldet får ett dödligt utfall.”
IKFF

Koppling mellan vapen och maskulinitet

IKFF är en feministisk organisation som analyserar hur människor drabbas olika av hot och våld på grund av normer, maktstrukturer och mekanismer kopplade till kön.

I deras rapport "Grejen med små och lätta vapen" visar dom på att pojkar och män som lever i samhällen med normer som kopplar manlighet till vapen kan känna sig pressade att införskaffa och använda vapen för att passa in.

- Vapen ses som en symbol för makt, styrka och kontroll – värden som i sin tur är nära sammankopplade med synen på manlighet. Det får katastrofala konsekvenser för såväl mäns som kvinnors säkerhet, säger Malin Nilsson, generalsekreterare på IKFF.

Kollektiv Sorg lyfter upp gatuvåldet som sker i Sverige

Allt för ofta blir människorna som faller offer för gatuvåldet osynliga siffror i statistiken. Kollektiv sorg vill synliggöra och humanisera de människor som lever mitt i det dödliga våldets förödelse.

Taggar

Demokrati Mänskliga rättigheter
Annons