Världen av Svenska missionsrådet

180 miljoner till bistånd under 2019

Vattendistribution i Etiopien. Enligt WHO/UNICEF saknar ungefär 844 miljoner människor tillgång till rent vatten. Det är 10 % av världens befolkning. Foto: Svenska missionsrådet

Det här året är Svenska missionsrådet med och finansierar 53 internationella utvecklingsinsatser. 18 medlemsorganisationer har beviljats medel på drygt 180 miljoner kronor, inom ramen för myndigheten Sidas uppdrag att minska fattigdomen i världen.

– Tack vare vår breda medlemsbas kan vi bidra till en stor variation av insatser. Det handlar till exempel om utbildning, sanitet, ökad ekonomisk försörjning, organisering i civilsamhället och jämställdhet. Det övergripande målet är att verka för mänskliga rättigheter och långsiktig förändring av globala orättvisor, säger Hanna Mellergård, enhetschef för internationellt utvecklingssamarbete på Svenska missionsrådet.

Insatserna, som består av projekt eller mer omfattande program, genomförs av Svenska missionsrådets medlemsorganisationer i samarbete med deras lokala partners i låg- och medelinkomstländer runt om i världen.

Samarbete med människor i fokus

Pengarna fördelas på 53 olika insatser med tonvikt på länder i Afrika och Asien. 24 av insatserna är nya för 2019.

– Det är glädjande att allt fler insatser innehåller aktiviteter som handlar om att få politiker och myndigheter att leva upp till det ansvar de har gentemot sina medborgare, säger Hanna Mellergård.

– Vår roll är att stödja goda samarbeten som stärker människors förmåga och möjlighet att själva utkräva sina rättigheter, förklarar Hanna Mellergård.

Extra pengar till biståndsinsatser med fokus på resiliens

Sedan 2017 arbetar Svenska missionsrådet med en satsning på resiliens. Ur en årlig pott på ungefär fem miljoner kronor kan medlems- och samarbetsorganisationer söka extra finansiering för att öka sin förmåga att stå emot eller anpassa sitt arbete till exempelvis oväntade klimatförändringar.

Fyra anslag inom biståndet

Svenska missionsrådet har avtal med Sida om finansiering av insatser inom fyra olika anslag:

1. Utvecklingsinsatser som handlar om långsiktigt förändringsarbete med fokus på att stärka människors förmåga och möjlighet att själva och tillsammans med andra utkräva sina rättigheter, till exempel genom organisering inom det civila samhället.
Budget för 2019: 171 miljoner kronor

2. Informations- och kommunikationsinsatser med syfte att bilda opinion och öka kunskap om globala utvecklingsfrågor i Sverige.
Budget för 2019: 8,7 miljoner kronor

3. Praktikantinsatser som ger ungdomar möjlighet att lära sig mer om globala frågor genom att följa biståndsarbete på plats.
Budget för 2019: 1,7 miljoner kronor

4. Svenska missionsrådet är strategisk humanitär partner till Sida. Det innebär att några av våra medlemsorganisationer har möjlighet att söka medel ur en separat budget för att genom sina lokala samarbetspartners snabbt kunna lindra nöd och rädda liv i akuta situationer.
2018 uppgick vårt humanitära anslag till 72 miljoner kronor.

Taggar

Bistånd & utveckling