av Naturskyddsföreningen

10 miljöförslag som den nya riksdagen står bakom

nyhet

Det finns goda möjligheter för den nya riksdagen att samarbeta kring miljö- och klimatpolitiken. Naturskyddsföreningens granskning visar att en majoritet av den nya riksdagen stödjer tio viktiga miljöpolitiska förslag. Oavsett vilken regering Sverige får måste riksdagspartierna fortsätta att samarbeta om miljö- och klimatpolitiken.

Om Sverigedemokraterna ges stort inflytande i riksdagen finns det en betydande risk att det kommer att ha en negativ påverkan på möjligheterna att genomdriva viktiga miljöpolitiska förslag. Vidare vill Naturskyddsföreningen lyfta vikten av mångfald, respekt för mänskliga rättigheter och ett öppet demokratiska samhälle.

- Det viktiga arbetet för att begränsa klimatförändringarna, stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden och spridningen av farliga kemikalier måste nu oförtröttligt fortsätta. Oavsett vilken regering Sverige får behöver riksdagspartierna samarbeta om miljöpolitiken. Därför är det glädjande att det finns tio viktiga förslag som redan nu stöds av en riksdagsmajoritet, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Oavsett vilken regering Sverige får behöver riksdagspartierna samarbeta om miljöpolitiken

- Det är mycket välkommet att det finns ett brett stöd i riksdagen för att fasa ut merparten av skatteundantagen för användning av fossila bränslen. Idag uppgår dessa skatteundantag till hisnande 12 miljarder kronor, vilket är mer än den nuvarande miljöbudgeten. Det är nödvändigt att fasa ut dessa för att kunna minska klimatutsläppen i den takt som krävs, och klara klimatmålet på nollutsläpp till 2045 som sju av riksdagens åtta partier ställt sig bakom, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

Tio miljöpolitiska förslag som stöds av en riksdagsmajoritet:

  1. Fasa ut merparten av skatteundantagen för användning av fossila bränslen.
  2. Se till så att flyget betalar en större del av sina miljökostnader.
  3. Ta fram en klimathandlingsplan som minskar utsläppen med minst sex procent per år.
  4. Uppnå en blocköverskridande överenskommelse för att främja ekologisk produktion.
  5. Öka miljöersättningarna till betesmarker.
  6. Stärk skyddet i Sveriges marina skyddade områden och öka andelen till minst 20 procent.
  7. Verka för att bottentrålning förbjuds i hela EU.
  8. Öka målet för återvinning av plast till 70 procent.
  9. Verka globalt och inom EU för lättillgänglig information om varors kemikalieinnehåll.
  10. Ge statliga bolag ett tydligare uppdrag att bidra till miljömålen.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet fördubblade statens miljöbudget under den gångna mandatperioden, medan de övriga riksdagspartierna vill minska den med ungefär en tredjedel. Centerpartiet och Liberalerna vill höja miljöskatterna betydligt mer än den rödgröna regeringen har gjort och genomföra en grön skatteväxling, men samtidigt ta bort flygskatten. Moderaterna vill sänka miljöskatterna med mer än 2 miljarder kronor per år. Liberalerna avviker från resten av Alliansen genom att vilja helt fasa ut dieselsubventionerna till jordbruket, behålla de rödgrönas indexering av bensinskatten och satsa på ökat skogsskydd.

Sverigedemokraterna är det parti som har absolut lägst ambitioner inom miljöpolitiken

- Vilka partier nästa regering kommer att bestå av kommer att få betydelse för vilken styrfart miljöarbetet får. Dessutom kommer det att spela stor roll vilket inflytande som Sverigedemokraterna kommer att få i ett läge då partiet har fått många fler riksdagsmandat. Partiet utmärker sig bland riksdagspartierna som det parti som har absolut lägst ambitioner inom miljöpolitiken. Om partiet ges stort inflytande i riksdagen finns det en betydande risk att det kommer att ha en negativ påverkan på möjligheterna att genomdriva viktiga miljöpolitiska förslag i riksdagen, säger Karin Lexén.

- För Naturskyddsföreningen, en demokratisk folkrörelse med 226 000 medlemmar, utgör demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och mångfald grundförutsättningar för hela vår verksamhet. Vi ser med oro på de krafter i det svenska samhället som går i en annan riktning. Som en del av det civila samhället kommer vi att på olika sätt göra det vi kan för att framhäva vikten av mångfald, respekt för mänskliga rättigheter och för det öppna demokratiska samhället, säger Johanna Sandahl.

Läs mer om partiernas miljölöften inför mandatperioden 2018-2022 i Naturskyddsföreningens rapport ”Höjd ribba i miljöpolitiken”.

Taggar

Klimat & miljö
Annons