”Det här var mitt svåraste uppdrag”

Jessie Gaffric har just kommit hem från sitt fältuppdrag som samordnare för Läkare Utan Gränsers projekt på Community-sjukhuset i Bangui. Dit kommer de allvarligt skadade efter de återkommande striderna i området.
nyhet
Läkare Utan Gränser

Mukaras döttrar ska inte könsstympas

Trots det hårda trycket från omgivningen har Mukara bestämt sig. Hans tonårsdöttrar ska inte könsstympas och giftas bort, utan få gå färdigt skolan. Den 6 februari är Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning, ett ingrepp som utförs på tusentals ung
nyhet
PMU

Internationella dagen mot könsstympning

6 februari uppmärksammas internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. Könsstympning är en grov kränkning av flickors och kvinnors mänskliga rättigheter och ett allvarligt hot mot deras hälsa, välbefinnande och liv.
nyhet
Svenska FN-förbundet

Barnmorskan har fel om mänskliga rättigheter

Begreppsförvirring råder i debatten om samvetsfrihet i vården, särskilt vad gäller internationell människorätt. Marielle Nakunzi, förbundsjurist och Johanna Westeson, Europachef på RFSU skriver i Aftonbladet.
nyhet
RFSU - Riksförbundet för sexuell upplysning

PMU:s samarbetspartner med under fredsförhandlingar i Sydsudan

PMU:s samarbetspartner SPC arbetar intensivt för fred Sydsudan. Samfundsledaren Isaiah Dau fanns med under de nationella förhandlingar som hölls i slutet av januari, för att trycka på för en fredlig lösning på konflikten. Över en halv miljon människor är p
nyhet
PMU

Mer insatser krävs för de fattigaste barnen

När de fattigaste barnen i världen föds är risken tre gånger större att det saknas utbildad personal, jämfört med vid de rikaste barnens födslar. Det är ett exempel på hur barn fortfarande tillåts halka efter, trots de stora framsteg som görs på många håll
nyhet
UNICEF

Diskriminering av homosexuella försvårar arbetet mot hiv

Den hårda stigmatiseringen av homosexuella i Uganda försvårar kampen mot hiv/aids. Ugandas president, Yoweri Museveni, har avvisat parlamentets förslag om en ny anti-homosexuell lag. Men även rådande lagstiftning begränsar tillgången till hivprevention och
nyhet
Läkare Utan Gränser

I tyfonens spår

Det har snart gått tre månader sedan den 8 november 2013, en dag som skulle förändra Filippinerna för alltid. Det var under de tidiga morgontimmarna som tyfonen Haiyan först kom in över ön Samar med vindar på 230 km i timmen. Det kom att bli en av de kraft
nyhet
Läkare Utan Gränser

Stora behov bland flyktingar från Sydsudan

Varje dag passerar fler än tusen sydsudaneser gränsen till Kenya, Etiopien eller Uganda, på flykt undan striderna i hemlandet. Vi har akutteam i gränsområdena som bistår med medicinsk och humanitär hjälp.
nyhet
Läkare Utan Gränser

Världen blir hela tiden bättre

Världen blir hela tiden bättre. Inte överallt och på alla områden, men generellt sett får människorna på denna jord det gradvis bättre. De lever längre, är friskare, begraver färre barn, får bättre utbildning, har bättre sätt att kommunicera och får alltfl
nyhet
UNICEF