Annonser
Annons: Jordens vänner
view counter
Annons: Forum för levande historia
view counter
Annons: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
view counter
Annons från Volontärresor
view counter
Annons från Camino
view counter
Annons: Latinamerikagrupperna för ett nytt samhällsklimat
view counter
Annons: Volontära med PeaceWorks
view counter
Annons: Djurens rätt
view counter
Annons: Utrikespolitiska institutet
view counter
Vill du synas här?
view counter
Annons från Globala gymnasiet
view counter
Annons: Diakonia
view counter
Annos: Forum Syd metodmaterial
view counter
osynligt block med allt organisationsinnehåll
0.00033946669464111 0.00065932574097321
0.00047488493065053 36.494114070866
0.00047488493065053 36.494114070866
20.247058823508 76.99413
0.00047678780364989 32.290260217733
23.247486072417 90.356330930485
0.00047488493065053 36.494114070866
8.1235294172094 0.00017736261334814
28.394856999919 84.113235294922
0.00047488493065053 36.494114070866
14.057123161752 108.26950856973
6.1620041170434E-5 21.246936753217
9.748917 0.001235775802602
9.748917 0.001235775802602
6.3118440545657 0.000139214015802
8.1235294172094 0.00017736261334814
0.00027843803331646 34.494117620982
12.564935661744 104.99092079991
0.00046153231811362 22.24609975
5.0060574636573E-5 29.247010961
28.394856999919 84.113235294922
15.623933769675 100.99254089524
21.2470588219 92.987441837014
22.57264597695 88.363895
0.00047678780364989 32.290260217733
18.247058813297 0.0011029841822723
0.00046153231811362 22.24609975
0.00046153231811362 22.24609975
0.00047678780364989 32.290260217733
0.00029011053197477 29.153308828885
31.399406176473 34.370727539062
20.247058823508 76.99413
0.00047678780364989 32.290260217733
20.235343575586 84.269973554144
32.4937819537 64.991164981549
0.00047488493065053 36.494114070866
0.00047786521573215 32.267555117607
0.0068962545955882 36.495796113856
23.301901124189 72.988220214844
7.8730516306967 80.771796999729
18.971187 -72.285215
18.971187 -72.285215
18.406654713919 -72.185668945312
-3.100096 30.163019
8.460555 -11.779889
23.684994 90.356331
9.145 40.489673
-6.369028 34.888822
18.971187 -72.285215
1.373333 32.290275
15.783471 -90.230759
18.247058813297 0.0011029841822723
6.1620041170434E-5 21.246936753217
14.057123161752 108.26950856973
12.564935661744 104.99092079991
8.1235294172094 0.00017736261334814
-6.369028 34.888822
9.0805606617646 8.6743106596966
-6.369028 34.888822
9.4117434 46.8252838
59.3122068 18.0839212
23.684994 90.356331
7.946527 -1.023194
33.93911 67.709953
33.93911 67.709953
14.058324 108.277199
-6.369028 34.888822
-29.857876 31.027581
-29.857876 31.027581
59.32893 18.06491
23.247486072417 90.356330930485
20.247058823508 76.99413
28.394856999919 84.113235294922
5.0060574636573E-5 29.247010961
50.8503396 4.3517103
7.811761368015 0.00047868495971462
23.684994 90.356331
23.247486072417 90.356330930485
23.247486072417 90.356330930485
13.12352753427 100.9894028299
23.684994 90.356331
23.528187273035 90.3473641
7.2365537583333 -1.23466715
59.311075445328 18.068998011133

ActionAid

ActionAid vägrar acceptera den extrema fattigdom som dödar 28 barn varje minut - och vi har bestämt oss för att göra något åt saken.


Sedan 1972 har ActionAid arbetat med att bekämpa fattigdom. Vi anser att fattigdom är en orättvisa och arbetar tillsammans med de fattiga för att stärka deras egna initiativ att ta sig ur fattigdomen.


Fokus på kvinnor och flickor

I allt vårt arbete fokuserar vi på kvinnor och flickors situation eftersom det är det mest effektiva sättet att minska fattigdomen i ett område. Kvinnor och flickor tillhör de mest utsatta i världen. De saknar inte bara mat, rent vatten och hälsovård utan även utbildning och möjligheten att ta sig ur sin situation.


Oberoende organisation

ActionAid är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som samarbetar med över 2000 andra organisationer världen runt.


I mars 2006 öppnades kontoret i Sverige.

Kontakta Globalportalen

Tyck till om Globalportalen! Frågor, idéer och kommentarer om webbplatsen globalportalen.org är varmt välkomna:

Adress Globalportalen

Forum Syd
Katarinavägen 20
104 65 Stockholm

Följ Globalportalen på