Krig & fred

Varje dag ser vi rapporter från krigsdrabbade områden i nyheterna. Krig medför i dom flesta fall förödande humanitära konsekvenser och det är framför allt oskyldiga människor som drabbas och far illa.

Krig kan bryta ut mellan olika länder, eller mellan olika grupper inom ett land. Det finns flera olika anledningar till det. Ofta vill ena parten vinna makt och inflytande över den andra, eller överta någon annans mark och naturresurser.

För att undvika krig måste alla länder i världen arbeta förebyggande och lösa konflikter på fredliga sätt, exempelvis genom samtal och fredsförhandlingar. FN är en av dom största organisationerna i världen som arbetar för fred och stöttar länder efter krig.

En del av fredsbyggande är att förbättra dom ekonomiska och sociala förhållandena i konfliktländer. Att inkludera kvinnor och flickor är också viktigt. Tyvärr glöms ofta deras perspektiv och rättigheter bort när samhällen ska byggas upp på nytt.

Läs mer om krig & fred