Gustavo förlorade synen av den chilenska polisens gummikulor

“Jag fick offra mina ögon för att andra ska öppna sina”. Kräv att de ansvariga ställs till svars!
upprop
Amnesty International

Kollektiv Sorg - öppet brev mot gatuvåldet i Sverige

Kampanjen Kollektiv Sorg drivs av Sakariya Hirsi och Josef Farhan. Skriv på deras upprop!
upprop
Amnesty International

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Preem vill bygga ut sitt oljeraffinaderi och öka utsläppen av koldioxid med ytterligare 1 miljon ton per år!
upprop
Naturskyddsföreningen

For Fair Sex - Against Trafficking

Skriv under för en bättre lagstiftning som förbjuder sexköp och skyddar traffickingoffer i Europa.
upprop
RealStars

Skövla inte skyddade havsområden!

Skriv under uppropet om att ge havets skyddade områden skydd på riktigt.
upprop
Naturskyddsföreningen

Släpp de iranska kvinnorättsförsvararna nu!

De stod upp för kvinnors rättigheter i Iran - nu måste vi stå upp för dem. Skriv på Amnestys upprop!
upprop
Amnesty International

Kina: Släpp omedelbart den svenska bokförläggaren Gui Minhai!

upprop
Amnesty International

Skriv på mot ojämlikhet!

Ojämlikheten har spårat ur. Resurserna som behövs för att utrota fattigdom finns, men det krävs ökad omfördelning.
upprop
Oxfam Sverige

Dags för fossilfria pensioner!

Fossila investeringar med våra pensionspengar måste få ett stopp.
upprop
Naturskyddsföreningen

Upprop: Sverige måste ta tydlig ställning för skydd av civila

Skriv på och hjälp Svenska Afghanistankommittén att stärka skyddet mot civila i Afghanistan.
upprop
Svenska Afghanistankommittén