Teskedsorden

Teskedsorden arbetar med barn och unga för att öka tolerans och respekt mellan människor.

Teskedsorden tror på fantasins kraft och kulturens betydelse för att skapa inlevelse i andras livsvillkor och på så vis ge en ökad förståelse för våra medmänniskor. Intolerans utgör ett växande hot i dagens samhälle och går allt längre ned i åldrarna är oroande.

Behovet att arbeta med tolerans i skolorna är stort. När man är yngre är man som mest öppen för nya intryck och impulser, att starta samtal om humanism och respekt med barn och unga är därför djupt meningsfullt. Därför jobbar Teskedsorden med barn och ungdomar i skolor.

Vi behöver vara många som engagerar oss för att främja respekt människor emellan! Du kan engagera dig i Teskedsorden som volontär eller stötta deras arbete med en gåva.

Taggar

Mänskliga rättigheter