Svenska Västsaharakommittén

Svenska Västsaharakommittén är en solidaritetsförening som bedriver informationsarbete om Västsaharafrågan. Dom driver också Tidskriften Västsahara.

Västsahara är ett land som till cirka två tredjedelar är ockuperat av Marocko sedan år 1975. Landet, som var en spansk koloni, har ännu inte avkoloniserats.

Svenska Västsaharakommitténs målsättning är att verka för att Västsahara avkoloniseras och att Marockos ockupation av området upphör. Deras främsta uppgift är att sprida information och att vara opinionsbildande kring Västsaharafrågan.

Föreningen ger ut Tidskriften Västsahara, producerar informationsmaterial, organiserar seminarier samt sprider information i sociala medier. Bli medlem i Svenska Västsaharakommittén eller prenumerera på Tidskiften Västsahara.

Taggar

Mänskliga rättigheter Demokrati