RealStars

RealStars budskap är Fair Sex. Det betyder att sex ska ske på lika villkor, utan tvång eller våld, i alla situationer och för alla människor runt om i världen. Trafficking och prostitution är motsatsen till Fair Sex och måste bekämpas på alla sätt.

RealStars vill ha en bättre värld fri från trafficking. Därför arbetar dom för att EU ska införa en lag mot sexköp och samarbetar också med företag för att integrera traffickingfrågor i socialt ansvar. RealStars engagerar och stärker värderingar för Fair Sex hos individer genom kampanjer och skolsamarbeten.

Alla kan göra en handling mot trafficking, du också! På RealStars webb hittar du olika kampanjer och aktiviteter där alla kan ta ställning för Fair Sex. Du kan också bli volontär hos RealStars eller ge en gåva.

Taggar

Jämställdhet Mänskliga rättigheter