Praktisk Solidaritet

Praktisk Solidaritet arbetar tillsammans med folkrörelser och lokala organisationer runt om i världen för en jämlik värld fri från förtryck och exploatering.

Genom deras internationella utvecklingssamarbete stödjer de materiellt och politiskt våra samarbetsorganisationers arbete i Bosnien och Hercegovina, Angola och Colombia.

Samarbetena är inriktade mot att stärka civilsamhällets organisering för mänskliga rättigheter och fred, jämställdhet, kvinnors och ungas rättigheter och att främja landsbygdsutveckling genom stärkandet av föreningar och bondekooperativ.

Bidra till en mer hållbar värld genom att skänka kläder och prylar och handla second hand hos någon av deras medlemsföreningar.

Taggar

Bistånd & utveckling Demokrati Jämställdhet Mänskliga rättigheter