IM Individuell Människohjälp

IM vill bekämpa fattigdom och utanförskap. För att göra det driver dom volontärverksamhet i Sverige men också projekt i andra länder där de stöttar kvinnor att bli självförsörjande och hjälper barn med skolgången.

IM startades 1938 och har idag en bred verksamhet i tolv länder. I Sverige driver IM en rad projekt som handlar om integration och delaktighet, som till exempel Språkfika och Läxhjälp. IMs projekt i andra delar av världen lägger fokus på utbildning, hälsa och försörjning.

IM tror på handel som ett sätt att stärka människor så att de blir självförsörjande. Därför har IM flera Fair Trade-butiker som bidrar till rättvisa och solidaritet.

Du kan engagera dig genom att gå med i en lokalgrupp nära dig. I lokalgrupperna kan du bli volontär och hjälpa nyanlända med svenska språket, anordna studiecirklar eller jobba med insamling.

Du kan också stötta IM genom att ge en gåva.

Taggar

Utbildning Volontär & utbyten Försörjning Hälsa Flykt & migration