IM Individuell Människohjälp

IM vill bekämpa fattigdom och utanförskap. För att göra det driver dom volontärverksamhet i Sverige men också projekt i andra länder där de stöttar kvinnor att bli självförsörjande och hjälper barn med skolgången.

IM är en idéburen, obunden medlemsorganisation som kämpar för en jämlik och medmänsklig värld. Vi arbetar globalt i samarbete med lokala aktörer för att människor av egen kraft ska kunna ta sig ur fattigdom och utanförskap. Med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna verkar vi för en hållbar värld och tar avstånd från all form av diskriminering.

I Sverige verkar IM främst genom medlemsföreningar och volontärer.

Du kan stötta IM genom att skänka en gåva.
 

Taggar

Utbildning Volontär & utbyten Försörjning Hälsa Flykt & migration