6 myter om prostitution och sexköp

RealStars bemöter sex vanliga myter som används för att rättfärdiga sexköp.
nyhet
RealStars

Lagförslag i Ungern diskriminerar trans-och intersexpersoner

Det kan bli omöjligt att byta juridiskt kön i Ungern. Visa solidaritet med Ungerns transpersoner!
nyhet
Amnesty International

Vapenhandel till konfliktområden fortsätter under covid-19-pandemin

Frankrike, Tyskland, Kanada, Ryssland och England fortsätter sälja vapen till krigsdrabbade länder.
nyhet
Oxfam Sverige

Unik möjlighet att bli trainee på Sida

Sida har lanserat ett traineeprogram och söker nya unga kompetenser!
nyhet

Ny rapport: Klimatet hetaste nyhetsämnet 2019

Aldrig någonsin har det rapporterats så mycket om klimatet i svensk media som under 2019!
nyhet
Vi-skogen

Kurs i mänskliga rättigheter

Hösten 2020 håller Ordfront en kurs i mänskliga rättigheter och demokrati.
nyhet
Föreningen Ordfront

15 år av att rädda liv i Wardak

"När vi startade barnmorskeutbildningen var vi tvungna att knacka dörr, nu har vi 85 sökande till 24 platser"
nyhet
Svenska Afghanistankommittén

Nya utmaningar för FN:s humanitära arbete

Hunger, barnäktenskap och tidiga graviditeter riskerar att öka till följd av coronapandemin.
nyhet
Svenska FN-förbundet

Distanskurs: Fair Trade

En folkhögskolekurs om rättvis handel och hållbar utveckling i samarbete med studieresa till Nepal.
nyhet
IM Individuell Människohjälp

Det räcker inte att avskaffa dödsstraffet för personer under 18, Saudiarabien

Förra året registrerades 184 avrättningar i Saudiarabien. Amnesty uppmanar landet att avskaffa dödsstraffet helt.
nyhet
Amnesty International