======= &noscript=1"/> >>>>>>> master
Event

Utvecklingsforum 2020

Tid:
Plats: Digitalt

Årets konferens sker i en tid med stora utmaningar. Covid-19 pandemin har slagit hårt mot världens länder och de allra fattigaste drabbas hårdast.

Samtidigt markerar år 2020 att det nu är tio år kvar tills de Globala målen ska vara uppfyllda. Vi befinner oss i början av A Decade of Action och för att lyckas gå framåt är samarbete viktigare än någonsin. Utvecklingsforum har därför fokus på partnerskap och det sjuttonde av de Globala målen.

För att lösa världens utmaningar och genomföra Agenda 2030 behöver alla bidra: myndigheter, civilsamhälle, näringsliv, beslutsfattare, organisationer och enskilda individer. Vi vill därför samla olika aktörer till en heldags mötesplats med fokus på nya partnerskap.

Under dagen får du inspiration med konkreta exempel på hur andra har samverkat och överbryggat hinder, men också möjlighet att diskutera, nätverka och samskapa i workshops med andra aktörer.

Välkommen till en innovativ, samskapande och gränsöverskridande dag, där du som aktör är med och sätter agendan!

Om Utvecklingsforum

Utvecklingsforum är Sidas årliga konferens för aktörer i Sverige som arbetar för en global hållbar utveckling. Med gemensamt arbete bidrar vi till en bättre värld.

Utvecklingsforum blir i år en digital konferens. Eventet äger rum den 16 oktober och är kostnadsfritt. För att delta i workshops och nätverksmöjligheter behöver du anmäla dig. Ett program och anmälningslänk publiceras efter sommaren.

Har du frågor? Mejla oss på utvecklingsforum@sida.se.

Läs mer och anmäl dig!