Event

Studiecirkel: Klass, konflikt och samhällsförändring

Tid:
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41 , Stockholm

Varför återskapar moderna samhällen bestående ojämlikheter?

Hur inverkar ekonomin på kampen för ökad jämlikhet? Under vilka omständigheter åstadkommer politiska organisationer djupgående samhällsförändringar? I denna studiecirkel försöker vi besvara dessa frågor utifrån en modern marxistisk klassanalys.

Cirkeln har fem tillfällen och kursmaterialet är skrivet på svenska.

ABF Stockholm arrangerar studiecirkeln i samarbete med Centrum för marxistiska samhällsstudier.

Cirkelledaren David Zachariah har skrivit flera artiklar inom politisk ekonomi och undervisar till vardags.

- STARTDATUM: 28 april
- TID: 18–20.30
- PLATS: ABF-huset, Sveavägen 41
- ANMÄLAN: http://abfstockholm.se/.../introduktion-till-klass.../

Vi uppmuntrar alla deltagare i CMS:s studiecirklar att ge återkoppling och synpunkter på cirklarnas arbete och genomförande. Detta kan ske både under cirkelns gång och efter avslutad cirkel. Dina synpunkter meddelar du till cirkelledaren och/eller till CMS:s ordförande (ordf@cmsmarx.org). 

Läs mer här