Event

Seminarium om karriärmöjligheter i FN-organ

Tid:
Plats: Hörsal B5, Södra huset, Stockholms universitet, Stockholm

Är du intresserad av att jobba inom FN? Kom på seminarium om karriärmöjligheter i FN:s organ Unesco, Unicef och UNHCR!

Vill du arbeta med frågor som är avgörande för vår framtid i en internationell miljö? Under detta seminarium kommer fem representanter från FN-organen Unesco, Unicef och UNHCR dela med sig av tips och information om hur du kan göra karriär inom FN!

Om FN-organen

Unesco är FN:s organ för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation och arbetar bland annat med världsarv, yttrandefrihet, miljö- och havsfrågor samt utbildning för alla. 

Unicef är FN:s barnfond och arbetar utifrån Barnkonventionen i 190 länder för att förbättra barns liv och försvara deras rättigheter.

UNHCR är FN:s flyktingkommissariat och arbetar globalt för att rädda liv, försvara rättigheter och bidra till en bättre framtid för människor på flykt och statslösa.

Om eventet

Tid: 15.00-16.30

Anmälan: Begränsat antal platser, registrera din plats här.

Språk: Seminariet hålls både på engelska och svenska.

Det kommer att finnas tid för frågor under seminariet, och efteråt även möjlighet att skapa kontakt med representanterna. 

Välkommen att ta del av värdefull information och tips på hur du kan bli en del av FN!