Event arrangeras av Afrikagrupperna

Samtal: The Future is Female Farming

Tid:
Plats: ABF Örebro, Örebro
Arrangör: Afrikagrupperna

Välkommen till Katarina Taikon-salen på ABF Örebro för att lyssna till ett samtal om Afrikagruppernas solidaritetsarbete med fokus på småskaligt jordbruk och lokalt ägandeskap av fröer, mark och mat.

Småskaligt jordbruk producerar hela 70 procent av den mat som konsumeras globalt. Samtidigt är det kvinnliga bönder som står för 90 procent av den mat som konsumeras på den afrikanska kontinenten. Trots att småskaliga bönder, mer specifikt kvinnor, utgör så stor roll i den globala livsmedelsförsörjningen pågår en utveckling där exempelvis EU möjliggör för multinationella företag och kommersiellt jordbruk att tvångsförflytta bönder, dumpa kemikalier och patentera traditionella fröer. Afrikagrupperna och dess partners jobbar för att stoppa denna utveckling!

Under en timme kommer Lisa Broberg, tidigare praktikant för Afrikagrupperna i Sydafrika, ge en introduktion till arbetet kring småskaliga bönders rättigheter. Ämnen som matsuveränitet, landgrabbing och agroekologiskt jordbruk kommer diskuteras. Det kommer även ges en större inblick till jordbrukets roll i relation till klimatförändringarna samt varför småskaligt, kvinnodominerat jordbruk är det mest hållbara för vår planet.

Efter föreläsningen kommer vi dela in oss i diskussionsgrupper och prata om föreläsningens innehåll. Här kommer det även finnas tid att byta sticklingar och fröer med varandra.