Event arrangeras av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)

Militarisering, miljö och klimat – Lokal aktivism för global förändring

Tid:
Plats: Digitalt
Arrangör: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)

Välkommen till en webinariumserie om fyra tillfällen, där vi samtalar kring kopplingarna mellan militär verksamhet, miljöförstöring, klimatförändringar och konflikt. 

Detta samtal tar avstamp i exempel från militarismens påverkan på miljö och klimat på olika platser i världen. Vi får höra röster från freds- och kvinnorättaktivister i andra regioner och samtalar därefter om bredden av problematiken, strukturella orsaker och mångfalden av lokalt engagemang för feministiska, antimilitaristiska alternativ för fred och klimaträttvisa.