Event arrangeras av Kristna Fredsrörelsen

Martin Luther King-dagen i Uppsala om ickevåld för klimatet

Tid:
Plats: Kollaboratoriet, Östra Ågatan 19, Uppsala
Arrangör: Kristna Fredsrörelsen

Välkommen att fira Martin Luther King-dagen med Kristna fredsrörelsens lokalgrupp i Uppsala.

Temat för kvällen är hur ickevåld kan användas i kampen för klimatet. Karl Andreasson från Ende Gelände Sweden delar med sig av sina personliga upplevelser från civil olydnadsaktioner mot kolgruvor i Tyskland. Programmet innehåller interaktiva övningar och diskussioner om olika sätt att agera för klimatet med ickevåld.

Kvällen avslutas traditionsenligt med ljuständning och tal vid Martin Luther Kings plan.

Karl är aktiv i tränar-kollektivet Climate Justice Program, som stöttar mobiliseringen för Ende Gelände och Extinction Rebellion Sweden, samt i European Changemakers, ett projekt med målet att aktivera tusentals unga runtom Europa att stå upp för demokrati och klimaträttvisa.

Upplägg:

Fika serveras från 17.30

18.00 Om Martin Luther King-dagen, Karl Andreasson om ickevåldsaktioner för klimatet

19.30 Ljusvandring till Martin Luther King plan (bakom Universitetsaulan)

20.00 Tack för ikväll

Arrangemanget genomförs i samarbete med Bilda.