Event

Klimatförändringar och väpnade konflikter

Tid:
Plats: Armémuseum i Stockholm, Stockholm

Vilka kopplingar finns mellan klimatförändringar och väpnade konflikter? Vad är forskarna överens om - och vad är de oeniga om?

De senaste årens intensiva akademisk debatt visar att säkerhetsforskare med olika inriktningar inte är eniga om hur klimatet och miljön påverkar säkerhet och konflikter. Hör Malin Mobjörk, chef för forskningsprogrammet Klimatförändringar och risk på fredsforskningsinstitutet SIPRI. Hennes expertområden omfattar bland annat kopplingen mellan klimatförändring, säkerhet och utveckling.

Anmälan sker här!