======= &noscript=1"/> >>>>>>> master
Event arrangeras av Olof Palmes Internationella Center

Internationell utblick: FN fyller 75 år!

Tid:
Plats: Digitalt
Arrangör: Olof Palmes Internationella Center

FN fyller 75 år! Vi uppmärksammar dagen med två seminarier om FN, följ antingen som livestream här på Facebook eller fysiskt på ABF Stockholm, Sveavägen 41.

FN har under sina 75 år genomgått olika omvälvningar och krissituationer som hanterats utifrån organisatoriska, institutionella och insatsmässiga sätt, exempelvis antagandet av MR-förklaringen, konventioner, en rad handlingsprogram, Millenniemålen, Agenda 2030 mm. Idag är FN satt under press utifrån stora maktförskjutningar i världen och problem med finansiering.

FNs uppdrag är fred, mänskliga rättigheter och utveckling. Hur uppdraget genomförts under åren kan belysas ur en rad olika perspektiv som också belyser hur stater hanterat sitt uppdrag. Sådana perspektiv är exempelvis civilsamhällets roll och betydelse, kvinnors rättigheter och ungas involvering.

Seminariet genomförs i form av två paneler som fokuserar på kris respektive samarbete:

13:00-14:15: Kris 

Medverkande:
Clara Berglund, generalsekreterare på Sveriges kvinnolobby
Jan Eliasson, ordförande i Stockholms internationella fredsforskningsinstitut Sipri, tidigare biträdande generalsekreterare i FN
Margareta Wahlström, ordförande i Sveriges Röda korset, tidigare mångårig medarbetare i FN i New York

Samtalsledare: Annika Schabbauer, kanslichef för organisationen Operation 1325

14:45-16:00: Samarbete

Medverkande:
Mats Karlsson, Omvärldsutredningen utrikesdepartementet, författare till delar av FN-rapporten Our Global Neighbourhood 1995 (Carlsson-Ramphalkommissionen), tidigare Världsbanken och chef för utrikespolitiska institutet
Margot Wallström, tidigare utrikesminister bland annat under Sveriges två år i FNs säkerhetsråd och EU-kommissionär
Emelie Weski, vice ordförande i LSU – Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationero

Samtalsledare: Anna Sundström, generalsekreterare på Olof Palmes Internationella Center

ABF Stockholm tillämpar Folkhälsomyndigheternas restriktioner/rekommendationer. Därför begränsar vi antalet besökare i våra lokaler till max 50 personer (inklusive medverkande). Möbleringen i salen anpassas efter rekommenderat avstånd på 1,5 – 2 meter. Vi ber alla våra besökare att respektera detta. Välkommen! 

Se livesändningen här. Obligatorisk anmälan för dig som vill komma till ABF-huset.