Event

Internationell utblick: Chile i uppror

Tid:
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Reformpolitiken i Chile har misslyckats en längre tid oavsett regering. Vid senaste valet vann den konservative presidentkandidaten, och en konservativ regering tillträdde. En bred chilensk folkopinion har upplevt att ojämlikheten och fattigdomen ökat drastiskt under den nya regimen. Detta förhållande har under hösten framkallat politisk och social oro, som kommit till uttryck i protester och massdemonstrationer.

Hur har dagens politiska situation i Chile vuxit fram? Vad har sittande regeringen gjort för att dämpa proteststormarna? Hur ser den närmaste framtiden ut i Chile i politiskt och ekonomiskt?

Medverkande:
Stefan de Vylder, ekonom, författare, debattör och Chilekännare
Francisco Contreras, Latinamerikagrupperna

Samtalsledare:
Eva Zetterberg, tidigare Sveriges ambassadör i Chile

Lokal: Palmesalen, plan 1

Läs mer här!